Agro-region: Danmark

Herbicider på tværs

Behandlingsmuligheder i 1 afgrøde, mod 1 ukrudtsart eller for 1 herbicid
           
Jeg ønsker svar på følgende spørgsmål:


Oplysninger om ukrudt
Udviklingstrin
Tørkestress
Temperaturinterval -
 Ukrudtsart 
  Arve, rød
  Brandbæger, alm.
  Brandbæger, eng
  Brandbæger, vår
  Brøndsel, fliget
  Burresnerre
  Bynke, grå
  Dueurt, glat
  Dværgløvefod, alm
  Evighedsblomst, sump
  Flyvehavre
  Forglemmigej, mark
  Fuglegræs
  Fuglegræs ALS-res
  Fuglegræs SU-res
  Følfod
  Gulurt
  Gåsefod, hvidmelet
  Gåsemad
  Gåseurt, ager
  Hanekro
  Hanespore, alm.
  Haremad
  Hejre, blød
  Hejre, gold
  Hejrenæb
  Hundepersille
  Hyrdetaske
  Hønsetarm, alm.
  Jordrøg, læge
  Kamille, lugtløs
  Kamille, lugtløs ALS-res
  Kamille, lugtløs SU-res
  Kamille, skive
  Kamille, vellugtende
  Kartoffel
  Kiddike
  Kløver, hvid
  Kornblomst
  Kortstråle
  Krumhals
  Kvik, alm.
  Kærgaltetand
  Kål, ager
  Limurt, nat
  Mynte, ager
  Mælde, svine
  Mælkebøtte
  Natskygge, sort
  Nælde, liden
  Nælde, stor
  Okseøje, gul
  Padderokke, ager
  Pengeurt
  Pileurt, bleg
  Pileurt, fersken
  Pileurt, snerle
  Pileurt, vand
  Pileurt, vej
  Rajgræs, alm.
  Rajgræs, alm., ALS-res
  Rajgræs, alm., fop/dim-res
  Rajgræs, alm., metabolisk res
  Rajgræs, ital.
  Rajgræs, ital. ALS-res
  Rajgræs, ital. fop/dim-res
  Rajgræs, ital. metabolisk res
  Ranunkel, lav
  Rapgræs, alm.
  Rapgræs, eng
  Rapgræs, enårig
  Raps
  Rævehale, ager
  Rævehale, ager ALS-res
  Rævehale, ager fop/dim-res
  Rævehale, ager, metabolisk res
  Rævehale, knæbøjet
  Sennep, ager
  Skræppe, butbladet
  Skræppe, kruset
  Skærmaks, grøn
  Snerle, ager
  Spergel, alm.
  Spildkorn, byg
  Spildkorn, havre
  Spildkorn, hvede
  Spildkorn, rug
  Stedmoder, ager
  Storkenæb
  Svinemælk
  Svingel, rød
  Tidsel, ager
  Tvetand
  Valmue, korn
  Valmue, korn ALS-res
  Valmue, korn SU-res
  Vejbred, glat
  Vejbred, lancet
  Vindaks
  Vindaks, ALS-res
  Vindaks, fop/dim-res
  Vindaks, metabolisk res
  Vortemælk, gaffel
  Vortemælk, skærm
  Væselhale, stor
  Ærenpris, mark
  Ærenpris, storkronet
  Ærenpris, vedbend

Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.
Skriv e-mail til planteit@seges.dk