Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Rapgræs, eng
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Rapgræs, eng Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Rapgræs, alm., hvor bladene er mere jævnt tilspidsede og skedehinden noget længere, hvilket dog først er erkendeligt fra og med det 3. blad.
Rapgræs, enårig, som har tværrynkede og mindre blade.

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er klaplagt, og bladskederne er noget sammentrykte. Mørkegrønne til blåduggede blade, lige brede i hele længden, der ender brat i en bådformet bladspids. Undersiden med køl. Uden bladtænder. Relativ kort skedehinde, 1-3 mm.

Voksen plante:
Engrapgræs er en mellemstor plante med 15-60 cm høje, oprette stængler. Bladpladerne er af varierende længde og bredde og oftest blåduggede. De 3-5-blomstrede, stakløse småaks sidder i en fågrenet åben top. Engrapgræs adskiller sig tydeligt fra Alm. Rapgræs på den noget kortere skedehinde. Frøproduktion: Op til 1.700 frø pr. plante.

Frø:
Lancetformet, minder om en aflang båd grundet en tydelig u- til v-formet rende (bugfure). Tværsnit trekantet. Cellofanagtige, 5-nervede dækblade med skarp midterkøl. Tynd, let fremstående, ca. 1 mm lang bugstilk. Nøgne frø kan forekomme, med et bådagtigt udseende som dækkede frø. Tusindkornsvægt ca. 0,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjælp af frø og underjordiske udløbere.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Som ukrudtsplante forekommer arten overvejende sporadisk i milde egne på Øerne, hvor produktionen af Engrapgræs hovedsageligt foregår. Forekommer som spildplante efter frødyrkning og forårsager selv i moderate tætheder mærkbart udbyttetab i korn. Af hensyn til fortsat avl af græsfrø er det vigtigt at have en god sanering både på arts- og sortsniveau. Det er primært i frømarker med Alm. Rajgræs, Svingel, Alm. Rapgræs og Hundegræs, at planten er uønsket, da frøene er vanskelige at rense fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Rapgræs, eng
Tysk : Wiesen-Rispengras
Engelsk : Smooth Meadow-grass
Latin : Poa pratensis L.
Norsk : Engrapp
Svensk : Ängsgröe
EPPO (Bayer) kode : POAPR

Rapgræs, eng: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Rapgræs, eng: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Rapgræs, eng: Skedelukke
Skedelukke
Rapgræs, eng: Blomsterstand
Blomsterstand
Rapgræs, eng: Top
Top
Rapgræs, eng: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk