Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Flyvehavre
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Flyvehavre Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Hejre, blød, som mangler de lange udstående hår på bladranden.
Hejre, gold, som mangler de lange udstående hår på bladranden.
Spildkorn, byg, som mangler de lange udstående hår på bladranden.
Spildkorn, havre, som mangler de lange udstående hår på bladranden.
Spildkorn, hvede, som mangler de lange udstående hår på bladranden.
Spildkorn, rug, som mangler de lange udstående hår på bladranden.

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er sammenrullet. Bladene er brede, flade og ofte venstresnoede. På bladranden, især mod bladgrunden, ses lange udstående hår. Bladtænder mangler. Skedehinden er lang, op til ca. 6 mm.

Voksen plante:
Flyve-Havre er en kraftig plante med 30-150 cm høje, oprette stængler. Småaksene er samlet i en stor åben top. Fra småaksene udgår lange knæbøjede stakke i modsætning til dyrket havre, som er stakløs. Frøproduktion: Op til ca. 250 frø pr. plante.

Frø:
Lancet-ellipseformet med lang, snoet, knæbøjet stak, som udspringer ca. fra midten af det hvælvede dækblad. Tværsnit nyreformet. Bugsidebasis med hesteskoformet ar. Overfladen spredt til tæt behåret. Hårbesætningen findes som stive totter især omkring basis og skjuler oftest bugstilken i den mere eller mindre smalle bugfure. Nøgne, lådne kerner forekommer. Tusindkornsvægt ca. 22,5 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten optræder jævnligt i forårssåede afgrøder, men kan lejlighedsvis forekomme som overvintrende eller forårsfremspirende i efterårssåede afgrøder. I alle afgrøder, hvor planten forekommer, er den et ondartet og tabsvoldende ukrudt. I frøafgrøder og korn til udsæd må Flyve-Havre overhovedet ikke forekomme. Bekæmpelse af Flyve-Havre er i Danmark lovpligtig.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Flyvehavre
Tysk : Flughafer
Engelsk : Spring Wild-oat
Latin : Avena fatua L.
Norsk : Floghavre
Svensk : Flyghavre
EPPO (Bayer) kode : AVEFA

Flyvehavre: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Flyvehavre: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Flyvehavre: Skedehinde
Skedehinde
Flyvehavre: Venstresnoet blad
Venstresnoet blad
Flyvehavre: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Flyvehavre: Voksen plante
Voksen plante
Flyvehavre: Frø
Frø
Flyvehavre: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk