Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Hyrdetaske
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Hyrdetaske Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Gåsemad, som har mindre kimblade.
Valmue, korn, som ikke har stjerneformede hår.

Kendetegn

Kimblade:
Ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 3-4 mm.

Løvblade:
De første løvblade er ovale til ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen besat med stjerneformede hår (ses bedst med lup). Længde ca. 3-4 mm. Senere løvblade har dybe indskæringer i bladranden.

Voksen plante:
Hyrdetaske er en mellemhøj plante (ca. 10-30 cm) med rosetstillede grundblade. Den kendes på den langstrakte blomsterstand med de karakteristiske omvendt hjerteformede frugter. Tværmål på blomst ca.
2-3 mm. Frøproduktion: Op til ca. 40.000 frø pr. plante.

Frø:
Nærmest ovalt i omkreds. På begge sider af frøet ses en langsgående, smal, oval fure. Overfladen let ru. Tusindkornsvægt ca. 0,1 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten optræder hyppigt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. En tæt bestand af Hyrdetaske kan især på lettere jorder føre til betydelige udbyttetab i kornafgrøder og vinterraps.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Korsblomstfamilien.
Latin: Brassicaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Hyrdetaske
Tysk : Hirtentäschel
Engelsk : Shepherd's Purse
Latin : Capsella bursa-pastoris
Norsk : Gjetartaske
Svensk : Lomme
EPPO (Bayer) kode : CAPBP

Hyrdetaske: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Hyrdetaske: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Hyrdetaske: Blomst
Blomst
Hyrdetaske: Voksen plante
Voksen plante
Hyrdetaske: Frø
Frø
Hyrdetaske: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk