Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Rævehale, knæbøjet
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Rævehale, knæbøjet Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Der findes mere udførlig beskrivelse i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Rævehale, knæbøjet
Tysk : Knickfuchsschwanzgras
Engelsk : Marsh Foxtail
Latin : Alopecurus geniculatus L.
Norsk : Knereverumpe
Svensk : Kärrkavle
EPPO (Bayer) kode : ALOGE

Rævehale, knæbøjet: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk