Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Valmue, korn ALS-res
Planteværn Online    
18.6 2021 undefined

Ukrudts biologi

Valmue, korn ALS-res Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Hyrdetaske, som har stjerneformede hår.
Valmue, korn, som er morfologisk identisk men ikke resistent overfor ALS-midler
Valmue, korn SU-res, som er morfologisk identisk men kun resistent overfor SU-midler

Resistens mod herbicider

Der er fundet betydelige bestande af denne ukrudtsart i Danmark, hvilket kræver særlige hensyn i forbindelse med forebyggelse og bekæmplse. Læs mere her.

Kendetegn

Kimblade:
Lange og smalle med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen glat. Længde ca. 4 mm.

Løvblade:
De første løvblade er ovale til ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen beklædt med spredte hår. Længde ca. 5 mm. Senere løvblade med dybe indskæringer i bladranden. De senere løvblade indeholder mælkesaft, som kan iagttages ved at trykke på et afrevet blad.

Voksen plante:
Korn-Valmue er en høj plante, ca. 20-80 cm, som kendes på de store røde blomster, der om sommeren er synlige i vintersæd, langs veje og markskel. Tværmål på blomst ca. 50-80 mm. Frøproduktion: Op til ca. 20.000 frø pr. plante.

Frø:
Nyreformet med ægformet tværsnit. Overfladen netagtig, grubet. Tusindkornsvægt ca. 0,1 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten er mest udbredt på de lermuldede jorder i vintersæd. I alle afgrøder, hvor arten forekommer, kan den selv ved små tætheder være ret tabsvoldende.

Der er på enkelt lokaliteter fundet biotyper, som er resistente overfor herbicider, som indeholder sulfonyl-urea aktivstoffer (SU-midler), eksempelvis Express og Hussar.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Valmuefamilien.
Latin: Papaveraceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Valmue, korn ALS-res
Tysk : Klatchmohn ALS-res
Engelsk : Common Poppy ALS-res
Latin : Papaver rhoeas ALS-res
Norsk : Kornvalmue ALS-res
Svensk : Kornvallmo ALS-res
EPPO (Bayer) kode : PAPRH ALS-res

Valmue, korn ALS-res: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Valmue, korn ALS-res: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Valmue, korn ALS-res: Blomst
Blomst
Valmue, korn ALS-res: Voksen plante
Voksen plante
Valmue, korn ALS-res: Frø
Frø
Valmue, korn ALS-res: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk