Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Nælde, liden
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Nælde, liden Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Ovale til cirkulære med hele bladrande. I bladspidsen ses et lille hak. Stilkede. Overfladen spredt behåret. Længde ca. 4-6 mm.

Løvblade:
Ovale til ægformede med skarpt savtakkede bladrande. Stilkede. Overfladen beklædt med brandhår. Længde ca. 10-12 mm.

Voksen plante:
Arten er en mellemstor plante (15-40 cm høj), som kendes på de mange brandhår på stængler og blade. Brandhår, der ved berøring med huden giver en kortvarig sviende smerte. Tværmål på blomst ca. 1 mm. Frøproduktion: Op til ca. 1.500 frø pr. plante.

Frø:
Mandel- eller omvendt hjerteformet med sammentrykt, ovalt tværsnit. Overfladen glat, svagt glinsende. Undertiden er frøet omgivet af blosteret. Tusindkornsvægt ca. 0,5 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten findes i hele landet. Den optræder for det meste i sent såede vårafgrøder som bederoer, majs og en lang række havebrugsafgrøder. Liden Nælde hører normalt til blandt de mindre betydende ukrudtsarter.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Nældefamilien.
Latin: Urticaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Nælde, liden
Tysk : Kleine Brennessel
Engelsk : Annual Nettle
Latin : Urtica urens L.
Norsk : Smånesle
Svensk : Etternässla
EPPO (Bayer) kode : URTUR

Nælde, liden: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Nælde, liden: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Nælde, liden: Blomst
Blomst
Nælde, liden: Voksen plante
Voksen plante
Nælde, liden: Frø
Frø
Nælde, liden: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk