Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Sennep, ager
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Sennep, ager Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Kiddike, som både har større kim- og løvblade.
Kål, ager, som har mere blågrønne løvblade.
Raps, som har næsten glatte løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Omvendt nyreformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 7-8 mm.

Løvblade:
Omvendt ægformede i omrids, med mere eller mindre dybe indskæringer i bladrandene. Stilkede. Overfladen behåret. Længde ca. 20 mm.

Voksen plante:
Ager-Sennep er en kraftig plante med en 30-60 cm høj, opret stængel. Stængel og blade er stivhårede. Farven på bladene er typisk græsgrøn, hvor Raps og Ager-Kål har blågrønne blade. Tværmål på blomst ca. 10-15 mm. Frøproduktion: Op til ca. 1.000 frø pr. plante.

Frø:
Kuglerundt både i tværsnit og omkreds. Overfladen med fine gruber. Tusindkornsvægt ca. 1,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten optræder ofte i forårssåede afgrøder i hele landet. Selv ved mindre tætheder vil Ager-Sennep i alle afgrøder, hvor den optræder, være en ondartet og tabsvoldende ukrudtsart. Det er umuligt at rense frøene fra raps.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Korsblomstfamilien.
Latin: Brassicaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Sennep, ager
Tysk : Ackersenf
Engelsk : Charlock
Latin : Sinapis arvensis L.
Norsk : Åkersennep
Svensk : Åkersenap
EPPO (Bayer) kode : SINAR

Sennep, ager: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Sennep, ager: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Sennep, ager: Blomst
Blomst
Sennep, ager: Voksen plante
Voksen plante
Sennep, ager: Frø
Frø
Sennep, ager: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk