Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Svinemælk
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Svinemælk Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Mælkebøtte, som har glatte løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Bredt ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 5-6 mm.

Løvblade:
Cirkulære til omvendt ægformede i omrids med mere eller mindre dybe indskæringer i bladrandene. Stilkede. Overfladen spredt behåret. Bladene indeholder mælkesaft, som kan iagttages ved at trykke på et afrevet blad. Længde ca. 9-12 mm. De første løvblade på planter, spiret fra knopskydende rødder hos Ager-Svinemælk, har form og udseende som løvbladene på unge frøplanter.

Voksen plante:
Svinemælk omfatter 3 forskellige arter i ukrudtsmæssig sammenhæng: Ager-Svinemælk, Ru Svinemælk og Alm. Svinemælk. De tre arter, som ligner hinanden meget, har 50-80 cm lange, oprette stængler. Arterne er typisk fyldt med mælkesaft. Bladrandene er takkede til tornede. Planterne af de 3 arter knækker let ved berøring, hvilket har ført til det populære navn 'Skørtidsel'. Tværmål på blomsterkurv ca. 20-50 mm. Frøproduktion: For Ager-Svinemælk op til ca. 200 frø pr. plante.

Frø:
Agersvinemælk: Sammentrykt stav- til aflangt mandelformet, som mod begge ender er svagt tilspidset. Tværsnit ovalt. Overfladen har
3-5 tværhakkede længderibber på hver side. Tusindkornsvægt ca. 0,5 g. Alm. svinemælk: Form og tværsnit som agersvinemælk. Overfladen har på hver side 3 længderibber, hvoraf sideribberne ofte er tvedelte,
samt 2 randribber. Ribberne er udstyret med små, tværgående, rundknudrede forhøjninger. Tusindkornsvægt ca. 0,3 g.
Ru svinemælk: Sammentrykt mandelformet med skarpe sidekanter. Tværsnit smalt ovalt. Overfladens glatte sider udstyret med 3 glatte længderibber. Tusindkornsvægt ca. 0,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Ru Svinemælk og Alm. Svinemælk: Udelukkende ved hjælp af frø. Ager-Svinemælk: Ved hjælp af frø og knopskydende rødder.

Livsvarighed:
Ager-Svinemælk er flerårig. Ru Svinemælk og Alm. Svinemælk er begge sommer-enårige.

Betydning

Den flerårige art, Ager-Svinemælk, forekommer jævnligt i flerårige afgrøder i hele landet samt på marker, hvor reduceret jordbehandling praktiseres. De to øvrige Svinemælksarter er meget almindelige i forårssåede afgrøder i hele landet. I alle afgrøder, hvor Svinemælk optræder, kan planterne være både generende og meget tabsvoldende selv ved små tætheder.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae

Navne på andre sprog

Dansk : Svinemælk
Tysk : Gänsedistel
Engelsk : Sow-thistle
Latin : Sonchus spp.
Norsk : Åkerdylle
Svensk : Molke
EPPO (Bayer) kode : SONSS

Svinemælk: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Svinemælk: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Svinemælk: Plante spiret fra <br>knopskydende rødder <br> (Ager-svinemælk).
Plante spiret fra
knopskydende rødder
(Ager-svinemælk).
Svinemælk: Blomst
Blomst
Svinemælk: Voksen plante <br> (Ru svinemælk)
Voksen plante
(Ru svinemælk)
Svinemælk: Frø
Frø
Svinemælk: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk