Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Vindaks
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Vindaks Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Rapgræs, enårig, som har udpræget bådformede bladspidser.
Vindaks, ALS-res, som er morfologisk identisk men resistent overfor ALS-midler
Vindaks, fop/dim-res, som er morfologisk identisk men resistent overfor fop/dim-midler
Vindaks, metabolisk res, som er morfologisk identisk men har en metabolisk resistens overfor en række midler

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er rullet. Bladene er matte, ru og smalle. Bladtænder mangler. Skedehinden er noget flosset og meget lang, op til ca. 7 mm.

Voksen plante:
Vindaks er en stor plante med 40-80 cm høje, oprette strå. De små enblomstrede småaks (længde ca. 2,5-3 mm) er samlet i en stor pyramideformet top. Hvert småaks er forsynet med én 5-10 mm lang stak. Frøproduktion: Op til ca. 5.000 frø pr. plante.

Frø:
Lancetformet med meget lang, tynd stak. Tværsnittet nyreformet. Dækbladet kraftigt hvælvet og kort, spredt skæghåret på øverste del, men har fine hårbørster ved basis. Bugstilken meget tynd og kort. Tusindkornsvægt ca. 0,1 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Overvintrende enårig.

Betydning

Arten kan optræde på alle jordtyper. Den forekommer fortrinsvis i efterårssåede afgrøder, hvor den ved større tætheder kan være meget tabsvoldende. Da Vindaks kan opformeres meget hurtigt i sædskifter med en stor vintersædsandel, skal den betragtes som et meget ondartet ukrudt.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Graminieae

Navne på andre sprog

Dansk : Vindaks
Tysk : Gemeiner Windhalm
Engelsk : Loose Silky-bent
Latin : Apera spica-venti
Norsk : Åkerkvein
Svensk : Åkerven
EPPO (Bayer) kode : APESV

Vindaks: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Vindaks: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Vindaks: Skedehinde
Skedehinde
Vindaks: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Vindaks: Voksen plante
Voksen plante
Vindaks: Frø
Frø
Vindaks: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk