Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Hanespore, alm.
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Hanespore, alm. Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Skærmaks, grøn, som har skedehinde.

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er sammenrullet. Bladene er lange og ved bladgrunden ret brede. Bladoverfladen kan være ru, og ved bladgrunden forekommer der enkelte hår. Bladskederne kan være hårede eller glatte. Bladtænder og skedehinde mangler.

Voksen plante:
Alm. Hanespore kan i meget varme somre udvikles til en kraftig plante med op til 150 cm høje stængler, men er normalt noget mindre (25-60 cm). Væksten er først nedliggende og siden opret. Den oprette eller nikkende blomsterstand er nærmest topformet med duskagtigt samlede småaks. Frøproduktion: Op til ca. 2.000 frø pr. plante.

Frø:
3 forekommende typer. Type 1 har bruskagtigt, stift dæk- og forblad. Blanktglinsende, buttet ægformet med plan bugside, uden bugstilk og -fure. Dækblad med kort topspids. Type 2 med stive fastsiddende yderavner. Den nederste med op til 14 mm lang stak - den øverste med kort ca. 1 mm lang topspids. Flertallet af nerverne med stive tornagtige hår. Type 3. Nøgent frø, forekommer ofte. Overfladen næsten glat, råglasagtig.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Alm. Hanespore er en relativt ny ukrudtsplante, som indtil videre kun optræder lokalt i ensidigt dyrket majs, hvor den kan være ret tabsvoldende. Da arten er skyggefølsom og varmekrævende med hensyn til fremspiring (sent fremspirende) og øvrige vækst og udvikling, forventes den at kunne blive et problem i åbne rækkeafgrøder.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Hanespore, alm.
Tysk : Hühnerhirse
Engelsk : Cockspur
Latin : Echinochloa crus-galli
Norsk : Hønsehirse
Svensk : Hönshirs
EPPO (Bayer) kode : ECHCG

Hanespore, alm.: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Hanespore, alm.: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Hanespore, alm.: Skedelukke
Skedelukke
Hanespore, alm.: Småaks
Småaks
Hanespore, alm.: Voksen plante
Voksen plante
Hanespore, alm.: Frø
Frø
Hanespore, alm.: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk