Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Kamille, lugtløs ALS-res
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Kamille, lugtløs ALS-res Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Bynke, grå, som har behårede løvblade.
Gåseurt, ager, som har spredt behåring på løvbladene.
Kamille, lugtløs, som er morfologisk identisk men ikke resistent overfor ALS-midler
Kamille, lugtløs SU-res, som er morfologisk identisk men kun resistent overfor SU-midler
Kamille, skive med maksimalt 2 indskæringer på de 2 første løvblade.
Okseøje, gul, som er blågrøn og forsynet med et veludviklet vokslag (lys grålig overflade).

Resistens mod herbicider

Der er fundet betydelige bestande af denne ukrudtsart i Danmark, hvilket kræver særlige hensyn i forbindelse med forebyggelse og bekæmplse. Læs mere her.

Kendetegn

Kimblade:
Ovale med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen glat. Længde ca. 4-6 mm.

Løvblade:
De første løvblade med mange dybe indskæringer. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 10-12 mm. Senere løvblade fjersnitdelte.

Voksen plante:
Lugtløs Kamille er en høj plante (30-70 cm), som specielt i åbne afgrøder kan blive meget kraftig. Tværmål på blomst ca. 40 mm. Frøproduktion: Op til ca. 34.000 frø pr. plante.

Frø:
Form som en let krum, afstumpet, 3-4 -kantet kegle. Overfladen med 3-4 langsgående lyse ribber. To typer forekommer: Brede randfrø og smallere skivefrø. Tusindkornsvægt ca. 0,35 g

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten optræder meget hyppigt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. Arten er en ondartet og tabsvoldende ukrudtsart i alle afgrøder. I en lang række frøafgrøder er Lugtløs Kamille et generende ukrudt, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae

Navne på andre sprog

Dansk : Kamille, lugtløs ALS-res
Tysk : Duftlose Kamille ALS-res
Engelsk : Scentless Mayweed ALS-res
Latin : Tripleurospermum inodorum ALS-res
Norsk : Balderbrå ALS-res
Svensk : Baldersbrå ALS-res
EPPO (Bayer) kode : MATIN ALS-res

Kamille, lugtløs ALS-res: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Kamille, lugtløs ALS-res: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Kamille, lugtløs ALS-res: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Kamille, lugtløs ALS-res: Voksen plante
Voksen plante
Kamille, lugtløs ALS-res: Frø
Frø
Kamille, lugtløs ALS-res: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk