Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Kamille, lugtløs SU-res
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Kamille, lugtløs SU-res Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Bynke, grå, som har behårede løvblade.
Gåseurt, ager, som har spredt behåring på løvbladene.
Kamille, lugtløs, som er morfologisk identisk men ikke resistent overfor SU-midler
Kamille, lugtløs ALS-res, som er morfologisk identisk men resistent overfor alle ALS-midler
Kamille, skivemed maksimalt 2 indskæringer på de 2 første løvblade.
Okseøje, gul, som er blågrøn og forsynet med et veludviklet vokslag (lys grålig overflade).

Resistens mod herbicider

Der er fundet betydelige bestande af denne ukrudtsart i Danmark, hvilket kræver særlige hensyn i forbindelse med forebyggelse og bekæmplse. Læs mere her.

Kendetegn

Kimblade:Ovale med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen glat. Længde ca. 4-6 mm.

Løvblade:De første løvblade med mange dybe indskæringer. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 10-12 mm. Senere løvblade fjersnitdelte.

Voksen plante:Lugtløs Kamille er en høj plante (30-70 cm), som specielt i åbne afgrøder kan blive meget kraftig. Tværmål på blomst ca. 40 mm. Frøproduktion: Op til ca. 34.000 frø pr. plante.

Frø:Form som en let krum, afstumpet, 3-4 -kantet kegle. Overfladen med 3-4 langsgående lyse ribber. To typer forekommer: Brede randfrø og smallere skivefrø. Tusindkornsvægt ca. 0,35 g

Biologi

Formering og spredning:Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten optræder meget hyppigt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. Arten er en ondartet og tabsvoldende ukrudtsart i alle afgrøder. I en lang række frøafgrøder er Lugtløs Kamille et generende ukrudt, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.

Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.

Latin: Asteraceae

Navne på andre sprog

EPPO (Bayer) kode : MATIN SU-res
Dansk : Kamille, lugtløs SU-res
Norsk : Balderbrå SU-res
Svensk : Baldersbrå SU-res
Latin : Tripleurospermum inodorum SU-res
Engelsk : Scentless Mayweed SU-res
Tysk : Duftlose Kamille SU-res

Kamille, lugtløs SU-res: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Kamille, lugtløs SU-res: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Kamille, lugtløs SU-res: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Kamille, lugtløs SU-res: Voksen plante
Voksen plante
Kamille, lugtløs SU-res: Frø
Frø
Kamille, lugtløs SU-res: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk