Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Kvik, alm.
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Kvik, alm. Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Rævehale, ager, som ikke har bladtænder.

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er sammenrullet. Bladene er matte, ret smalle og med behårede oversider. Med bladtænder. Bladskeden er tæt behåret. Skedehinden er meget kort ca. 1 mm. På 1- til 2-bladstadiet er planterne karakteristisk rødbrune. Frøplanter af Alm. Kvik er noget mere spinkle end skud fra udløbere.

Voksen plante:
Alm. Kvik er en høj plante (50-120 cm) med oprette stængler. Småaksene sidder i et åbent aks, hvor fladen af småaksene vender mod strået i modsætning til Rajgræs, hvor kanten af småaksene vender mod strået. Planten kendes især på de lange hvide underjordiske udløbere. Frøproduktion: Op til ca. 50 frø pr. aks.

Frø:
Aflangt lancetformet, ofte lidt skævt. Tværsnittet seglformet. Dækbladet hvælvet, men køldannet mod toppen af midternerven, der fortsætter som en kort stak. Bugstilken noget udstående, kort, fladtrykt, med ovalt, skålformet hoved. Bugfuren dyb, halvrørformet. Overfladen svagt ru med skæghårede kantribber på forbladet. Tusindkornsvægt ca. 3,9 g

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjælp af underjordiske udløbere og frø.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Arten forekommer hyppigt i alle former for afgrøder i hele landet. I alle afgrøder er den et særdeles ondartet og tabsvoldende ukrudt. I en lang række græsfrøafgrøder er planten uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Kvik, alm.
Tysk : Gemeine Quecke
Engelsk : Couch-grass
Latin : Elymus repens
Norsk : Kveke
Svensk : Kvickrot
EPPO (Bayer) kode : ELYRE

Kvik, alm.: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Kvik, alm.: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Kvik, alm.: Bladtænder
Bladtænder
Kvik, alm.: Tæt behåret<br>
bladskede
Tæt behåret
bladskede
Kvik, alm.: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Kvik, alm.: Voksen plante
Voksen plante
Kvik, alm.: Frø
Frø
Kvik, alm.: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk