Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Kartoffel
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Kartoffel Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Billeder af sene udviklingstrin er venligt stillet til rådighed af 'Biopix'.
Beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Natskyggefamilien.
Latin: Solanaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Kartoffel
Tysk : Kartoffel
Engelsk : Potato
Latin : Solanum tuberosum L.
Norsk : Potet
Svensk : Potatis
EPPO (Bayer) kode : SOLTU

Kartoffel: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Kartoffel: Tidligt stadie
Tidligt stadie
Kartoffel: Voksen plante
Voksen plante
Kartoffel: Voksen plante
Voksen plante

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk