Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Pileurt, bleg
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Pileurt, bleg Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Pileurt, fersken, som har næsten glat løvbladoverflade.

Kendetegn

Kimblade:
Aflange til ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen spredt behåret. Længde ca. 10 mm.

Løvblade:
Lancetformede med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen tæt behåret. Længde ca. 15-35 mm.

Voksen plante:
Bleg Pileurt er en mellemhøj til høj (25-80 cm), opret plante. Den kendes på de aksformede blomsterstande. I modsætning til Fersken-Pileurt er kun få af løvbladene hos Bleg Pileurt forsynet med en sort plet. Tværmål på blomst ca. 2 mm. Frøproduktion: Op til ca. 800 frø pr. plante.

Frø:
Nærmest hjerteformet og fladtrykt fra siderne. Overfladen glat, ofte med rester af blosteret. Tusindkornsvægt ca. 3,6 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten optræder hyppigt i forårssåede afgrøder i hele landet, men kan også forekomme i efterårssåede afgrøder. På vandlidende jord kan den blive meget talrig og føre til store udbyttetab selv i konkurrencestærke afgrøder som korn og raps.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Syrefamilien.
Latin: Polygonaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Pileurt, bleg
Tysk : Ampferknöterich
Engelsk : Pale Persicaria
Latin : Polygonum lapathifolium L.
Norsk : Raudt hønsegras
Svensk : Vanlig pilört
EPPO (Bayer) kode : POLLA

Pileurt, bleg: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Pileurt, bleg: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Pileurt, bleg: Blomst
Blomst
Pileurt, bleg: Voksen plante
Voksen plante
Pileurt, bleg: Frø
Frø
Pileurt, bleg: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk