Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Mælkebøtte
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Mælkebøtte Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Svinemælk, som har behårede løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 5-7 mm.

Løvblade:
Nærmest lancetformede i omrids, men bredest mod den ene ende. Bladranden mere eller mindre takket. Stilkede. Overfladen glat. Bladene indeholder mælkesaft, som kan iagttages ved at trykke på et afrevet blad. Længde ca. 12-15 mm. De første løvblade på planter, spiret fra rodstykker, har form og udseende som løvbladene på unge frøplanter.

Voksen plante:
Mælkebøtte er en lavtvoksende plante med rosetstillede løvblade. Blomsterkurvene sidder på 5-30 cm høje, oprette skafter. Hele planten er fyldt med mælkesaft. Tværmål på blomsterkurv ca. 30-50 mm. Frøproduktion: Op til ca. 200 frø pr. blomsterkurv.

Frø:
Kegleformet og let krumt. Tværsnit ovalt. Toppen ender i en let afbrækkelig stilk med fnugparasol. Overfladen med flere langsgående ribber, som foroven er besat med udstående takker. Tusindkornsvægt ca. 0,7 g.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjælp af frø og rodstykker.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Arten optræder hyppigt i græsmarker og andre flerårige afgrøder i hele landet samt på marker, hvor reduceret jordbehandling praktiseres. Kun planter spiret fra rodstykker har ukrudtsmæssig betydning, f.eks. i flerårige græsmarker.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Mælkebøtte
Tysk : Gemeiner Löwenzahn
Engelsk : Dandelion
Latin : Taraxacum officinale
Norsk : Løvetann
Svensk : Maskros
EPPO (Bayer) kode : TAROF

Mælkebøtte: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Mælkebøtte: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Mælkebøtte: Plante spiret fra rodstykke
Plante spiret fra rodstykke
Mælkebøtte: Blomst
Blomst
Mælkebøtte: Voksen plante
Voksen plante
Mælkebøtte: Frø
Frø
Mælkebøtte: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk