Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Rævehale, ager ALS-res
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Rævehale, ager ALS-res Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Kvik, alm., som har bladtænder.
Rævehale, ager, som er morfologisk identisk men ikke resistent overfor ALS-midler

Resistens mod herbicider

Der er fundet betydelige bestande af denne ukrudtsart i Danmark, hvilket kræver særlige hensyn i forbindelse med forebyggelse og bekæmplse. Læs mere her.

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er sammenrullet. Bladene er ret korte og med tydelige ribber på oversiden. Bladtænder mangler. Bladskederne er tydeligt rødfarvede. Skedehinden er middellang ca. 2,5 mm.

Voksen plante:
Ager-Rævehale er en mellemstor plante med 30-60 cm høje, oprette stængler. Småaksene er samlet i cylinderformede duske. Ager-Rævehale kan forveksles med Timothe, men adskiller sig fra denne ved, at småaksene har stak.

Frø:
Ovalt omrids, meget sammentrykt, med knæbøjet stak fra dækbladet under yderavnerne. Tværsnit ovalt. De stærkt sammentrykte, meget fastsiddende yderavner er sammenvoksede forneden, men adskilt i toppen med spids vinkel. Overfladen ru, finnubret og behåret på de skarpkantede nerver. Ovale, sammentrykte, nøgne frø forekommer. Tusindkornsvægt ca. 2,0 g

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Overvintrende enårig.

Betydning

Arten forekommer af og til i efterårssåede afgrøder fortrinsvis i den sydlige del af landet. Ved større forekomster er Ager-Rævehale selv i konkurrencestærke afgrøder meget tabsvoldende. I frømarker med alm. rapgræs og engrapgræs er planten uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Der er på enkelt lokaliteter fundet biotyper, som er resistente overfor herbicider, som indeholder sulfonyl-urea aktivstoffer (SU-midler), eksempelvis Hussar og Atlantis.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Rævehale, ager ALS-res
Tysk : Ackerfuchsschwanz ALS-res
Engelsk : Black-grass ALS-res
Latin : Alopecurus myosuroides ALS-res
Norsk : Åkerreverumpe ALS-res
Svensk : Renkavle ALS-res
EPPO (Bayer) kode : ALOMY

Rævehale, ager ALS-res: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Rævehale, ager ALS-res: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Rævehale, ager ALS-res: Skedehinde
Skedehinde
Rævehale, ager ALS-res: Rødfarvede <br>
bladskeder
Rødfarvede
bladskeder
Rævehale, ager ALS-res: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Rævehale, ager ALS-res: Voksen plante
Voksen plante
Rævehale, ager ALS-res: Frø
Frø
Rævehale, ager ALS-res: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk