Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Pileurt, vand
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Pileurt, vand Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Syrefamilien.
Latin: Polygonaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Pileurt, vand
Tysk : Wasserknöterich
Engelsk : Amphibious Bistort
Latin : Persicaria amphibia
Norsk : Vass-slirekne
Svensk : Vattenpilört
EPPO (Bayer) kode : PERAM

Pileurt, vand: Tidligt stadie
Tidligt stadie
Pileurt, vand: Blomst
Blomst
Pileurt, vand: Voksen plante
Voksen plante

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk