Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Rajgræs, ital. fop/dim-res
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Rajgræs, ital. fop/dim-res Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Rajgræs, ital., som er morfologisk identisk men ikke resistent overfor fop/dim-midler

Resistens mod herbicider

Der er fundet betydelige bestande af denne ukrudtsart i Danmark, hvilket kræver særlige hensyn i forbindelse med forebyggelse og bekæmplse. Læs mere her.

Kendetegn

Løvblade:
Bladlejet sammenrullet.Voksen plante:
Strå foroven ru. 7-15 blomster i hvert småaks. Plantene bliver 30-70 cm høj.

Mere udførlig beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Biologi

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Graminae.

Navne på andre sprog

Dansk : Rajgræs, ital. fop/dim-res
Tysk : Vielblütiges Weidelgras fop/dim-res
Engelsk : Italian Rye-grass fop/dim-res
Latin : Lolium multiflorum
Norsk : Italiensk raigras fop/dim-res
Svensk : Italienskt rajgräs fop/dim-res
EPPO (Bayer) kode : LOLMU

Rajgræs, ital. fop/dim-res: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Rajgræs, ital. fop/dim-res: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Rajgræs, ital. fop/dim-res: Skedelukke
Skedelukke
Rajgræs, ital. fop/dim-res: Bladudsnit
Bladudsnit
Rajgræs, ital. fop/dim-res: Småaks
Småaks
Rajgræs, ital. fop/dim-res: Voksen plante
Voksen plante
Rajgræs, ital. fop/dim-res: Frø
Frø
Rajgræs, ital. fop/dim-res: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk