Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Ranunkel, lav
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Ranunkel, lav Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Billedmateriale er venligt stillet til rådighed af 'Biopix'.
Beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Ranunkelfamilien.
Latin: Ranunculaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Ranunkel, lav
Tysk : Kriechender Hahnenfuss
Engelsk : Creeping Buttercup
Latin : Ranunculus repens L.
Norsk : Krypsoleie
Svensk : Revsmörblomma
EPPO (Bayer) kode : RANRE

Ranunkel, lav: Blomst
Blomst
Ranunkel, lav: Voksen plante
Voksen plante
Ranunkel, lav: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk