Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Pileurt, fersken
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Pileurt, fersken Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Pileurt, bleg, som har stærkt behåret løvbladoverflade.

Kendetegn

Kimblade:
Nærmest ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen ofte spredt behåret. Længde ca. 7-10 mm.

Løvblade:
Ovale til lancetformede med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen næsten glat. Længde ca. 18-40 mm.

Voksen plante:
Fersken-Pileurt er en mellemhøj (30-50 cm), opret plante. Den kendes især på de sorte pletter midt på løvbladene og de aksformede blomsterstande. Tværmål på blomst ca. 2 mm. Frøproduktion: Op til ca. 800 frø pr. plante.

Frø:
To typer. Hovedtypen som Bleg Pileurt, men mere buttet. Den anden type noget trekantet med afrundede kanter. Overfladen på begge typer næsten glat, ofte med rester af blosteret. Tusindkornsvægt ca. 2,7 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten optræder hyppigst i forårssåede afgrøder i hele landet, men kan også forekomme i efterårssåede afgrøder. På vandlidende jord kan den blive meget talrig og føre til store udbyttetab selv i konkurrencestærke afgrøder som korn og raps.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Syrefamilien.
Latin: Polygonaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Pileurt, fersken
Tysk : Floh-Knöterich
Engelsk : Redshank
Latin : Polygonum persicaria L.
Norsk : Hønsegras
Svensk : Åkerpilört
EPPO (Bayer) kode : POLPE

Pileurt, fersken: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Pileurt, fersken: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Pileurt, fersken: Blomst
Blomst
Pileurt, fersken: Voksen plante
Voksen plante
Pileurt, fersken: Frø
Frø
Pileurt, fersken: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk