Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Brøndsel, fliget
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Brøndsel, fliget Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 10 mm.

Løvblade:
Ægformede i omrids. Bladranden med mere eller mindre dybe indskæringer. Stilkede. Overfladen glat på nær bladgrunden (og stilk). Længde ca. 12-20 mm.

Voksen plante:
Fliget Brøndsel er en mellemstor plante med en 20-60 cm høj, opret stængel. Planten kendes især på frugtens 2 el. 3 tydelige børster med modhager. Diameter på blomsterkurv ca. 10 mm. Frøproduktion: Op til ca. 300 frø pr. plante.

Frø:
Sammentrykt, aflangt kileformet med skarpe sidekanter og kamformet midterribbe(r). Topenden med 3 stive, kraftige, harpunagtige, op til 3,5 mm lange spidser, hvoraf den midterste oftest er afbrækket. Overfladen besat med nedadvendte, glasklare småtorne på sidekanter, topspidser og undertiden midterribben, ellers glat. Tusindkornsvægt ca. 3,7 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Fliget Brøndsel findes helt overvejende på fugtig til vandlidende jord i hele landet. Arten optræder fortrinsvis i åbne og/eller sent såede vårafgrøder, hvor den især i bederoer kan være meget tabsvoldende.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Brøndsel, fliget
Tysk : Dreiteiliger Zweizahn
Engelsk : Trifid Bur-marigold
Latin : Bidens tripartita L.
Norsk : Flikbrønsle
Svensk : Brunskära
EPPO (Bayer) kode : BIDTR

Brøndsel, fliget: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Brøndsel, fliget: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Brøndsel, fliget: Blomst
Blomst
Brøndsel, fliget: Voksen plante
Voksen plante
Brøndsel, fliget: Frø
Frø
Brøndsel, fliget: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk