Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Skræppe, butbladet
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Skræppe, butbladet Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Billedmateriale er venligt stillet til rådighed af 'Biopix'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Syrefamilien.
Latin: Polygonaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Skræppe, butbladet
Tysk : Stumpfblätiger Ampfer
Engelsk : Broad-leaved Dock
Latin : Rumex obtusifolius L.
Norsk : Byhøymole
Svensk : Tomtskräppa
EPPO (Bayer) kode : RUMOB

Skræppe, butbladet: Meget tidligt stadie
Meget tidligt stadie
Skræppe, butbladet: Tidligt stadie
Tidligt stadie
Skræppe, butbladet: Voksen plante
Voksen plante
Skræppe, butbladet: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk