Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Mynte, ager
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Mynte, ager Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Billeder af sene udviklingstrin er venligt stillet til rådighed af 'Biopix'.
Beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Læbeblomstfamilien.
Latin: Lamiaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Mynte, ager
Tysk : Ackerminze
Engelsk : Corn Mint
Latin : Mentha arvensis L.
Norsk : Åkermynte
Svensk : Åkermynta
EPPO (Bayer) kode : MENAR

Mynte, ager: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Mynte, ager: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Mynte, ager: Rodskud
Rodskud
Mynte, ager: Blomst
Blomst
Mynte, ager: Voksen plante
Voksen plante
Mynte, ager: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk