Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Skræppe, kruset
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Skræppe, kruset Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Vejbred, glat, som har behårede løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Aflange-lancetformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 8-12 mm.

Løvblade:
Ægformede. Første løvblad med hel bladrand. De efterfølgende blade med bølgede til krusede bladrande. Overfladen glat. Længde ca. 15-22 mm. De første løvblade på planter, spiret fra rodstykker, er lancetformede og har let krusede bladrande.

Voksen plante:
Kruset Skræppe er en kraftig plante med en 40-100 cm høj, rød, opret stængel. Den kendes især på de krusede blade, som har givet planten navn. Frøproduktion: Op til ca. 4.000 frø pr. plante.

Frø:
Trekantet med sømkantformede kanter. Tværsnit trekantet. Overfladen glat. Tusindkornsvægt ca. 1,4 g.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjælp af frø og rodstykker.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Arten optræder jævnligt i flerårige afgrøder, f.eks. græsmarker, i hele landet, samt på marker, hvor reduceret jordbehandling praktiseres. Frøplanter af Kruset Skræppe har ingen nævneværdig udbyttemæssig betydning. Derimod er planter spiret fra rodstykker både ondartede og tabsvoldende. I en lang række frøafgrøder er planten et problem, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Syrefamilien.
Latin: Polygonaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Skræppe, kruset
Tysk : Krauser Ampfer
Engelsk : Curled Dock
Latin : Rumex crispus L.
Norsk : Krushøymole
Svensk : Krusskräppa
EPPO (Bayer) kode : RUMCR

Skræppe, kruset: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Skræppe, kruset: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Skræppe, kruset: Plante spiret fra rodstykke<br>
fra rodstykke
Plante spiret fra rodstykke
fra rodstykke
Skræppe, kruset: Blomst
Blomst
Skræppe, kruset: Voksen plante
Voksen plante
Skræppe, kruset: Frø
Frø
Skræppe, kruset: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk