Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Haremad
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Haremad Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Bredt ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen kan enten være behåret eller glat. Længde ca. 5-7 mm.

Løvblade:
Næsten cirkulære med svagt bølgede bladrande. Stilkede. Overfladen behåret. Længde ca. 12 mm.

Voksen plante:
Haremad kan udvikle sig til en stor plante med 30-100 cm høje, oprette stængler. Plantens blade har nogle karakteristiske indskæringer, som kan minde om haregnav, deraf navnet. Tværmål på blomst ca. 10 mm. Frøproduktion: Op til ca. 700 frø pr. plante.

Frø:
Kølleformet og noget krumt. Tværsnit nærmest trekantet. Overfladen med mange lyse længderibber. Tusindkornsvægt ca. 1,1 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten optræder jævnligt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. I kornafgrøder og raps har arten normalt ingen særlig udbyttemæssig betydning. Derimod kan den være både generende og tabsvoldende i åbne afgrøder f.eks. Bederoer. I frømarker med Alm. og Italiensk Rajgræs, Hundegræs, Eng- og Rød Svingel er Haremad et problem, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae

Navne på andre sprog

Dansk : Haremad
Tysk : Mauerlattich
Engelsk : Nipplewort
Latin : Lapsana communis L.
Norsk : Haremat
Svensk : Harkål
EPPO (Bayer) kode : LAPCO

Haremad: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Haremad: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Haremad: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Haremad: Voksen plante
Voksen plante
Haremad: Frø
Frø
Haremad: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk