Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Vejbred, glat
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Vejbred, glat Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Brandbæger, alm., som har løvblade med savtakkede bladrande.
Følfod, som oftest har længere kimblade.
Skræppe, kruset, som har noget større kim- og løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Aflange til lancetformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 5-6 mm.

Løvblade:
Ovale til ægformede med hele eller svagt bølgede bladrande. Stilkede. Overfladen med enkelte hår. Længde ca. 12 mm. De første løvblade på planter, spiret fra jordstængler, har form og udseende som løvblade på unge frøplanter.

Voksen plante:
Glat Vejbred er en lille plante med rosetstillede løvblade. Blomsterstanden er et aflangt aks, som sidder på op til 30 cm høje skafter. Tværmål på blomst ca. 1-2 mm. Frøproduktion: Op til ca. 2.000 frø pr. plante.

Frø:
Ovalt i omrids, men noget kantet. Overfladen langsgående rynket. Tusindkornsvægt ca. 0,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjælp af frø og jordstængler.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Arten optræder hyppigt i græsmarker og på marker, hvor reduceret jordbehandling praktiseres. Arten ses også af og til i korn- og frømarker. Glat Vejbred er udbredt i hele landet. Arten har normalt kun underordnet betydning som ukrudtsplante.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Vejbredfamilien.
Latin: Plantaginaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Vejbred, glat
Tysk : Breitwegerich
Engelsk : Greater Plantain
Latin : Plantago major
Norsk : Groblad
Svensk : Groblad
EPPO (Bayer) kode : PLAMA

Vejbred, glat: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Vejbred, glat: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Vejbred, glat: Plante spiret <br>
fra jordstængel
Plante spiret
fra jordstængel
Vejbred, glat: Blomst
Blomst
Vejbred, glat: Voksen plante
Voksen plante
Vejbred, glat: Frø
Frø
Vejbred, glat: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk