Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Fuglegræs
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Fuglegræs Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Fuglegræs ALS-res, som er morfologisk identisk men resistent overfor SU-midler
Hønsetarm, alm., som har behårede løvblade.
Natskygge, sort, som har behårede kim- og løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Aflange, ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat (ved stilken enkelte hår). Længde ca. 5-7 mm.

Løvblade:
Cirkulære til ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat (stilken behåret). Længde ca. 6 mm.

Voksen plante:
Alm. Fuglegræs er en lavtvoksende plante med 5-20 cm lange, nedliggende stængler. På stænglerne ses én langsgående række hår. Tværmål på blomst ca. 4-5 mm. Frøproduktion: op til ca. 15.000 frø pr. plante.

Frø:
Næsten cirkelrundt og noget fladtrykt. Overfladen fint nubret med nubrerne ordnet i buede rækker. I periferikanten ses ét indhak. Tusindkornsvægt ca. 0,6 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten er Danmarks hyppigst forekommende ukrudtsart. Den optræder i alle typer af afgrøder. Ved tætte bestande, hvor planten danner et helt bundtæppe i afgrøden, kan Alm. Fuglegræs i alle afgrødetyper være ret tabsvoldende. I frømarker med hvidkløver og småfrøede græsarter er Alm. Fuglegræs et ondartet ukrudt, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Der er på enkelt lokaliteter fundet biotyper, som er resistente overfor herbicider, som indeholder sulfonyl-urea aktivstoffer (SU-midler), eksempelvis Express, Ally og Hussar.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Nellikefamilien.
Latin: Caryophyllaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Fuglegræs
Tysk : Vogelmiere
Engelsk : Common Chickweed
Latin : Stellaria media
Norsk : Vassarve
Svensk : Våtarv
EPPO (Bayer) kode : STEME

Fuglegræs: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Fuglegræs: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Fuglegræs: Blomst
Blomst
Fuglegræs: Voksen plante
Voksen plante
Fuglegræs: Frø
Frø
Fuglegræs: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk