Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Ærenpris, vedbend
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Ærenpris, vedbend Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen med enkelte hår. Længde ca. 12-15 mm.

Løvblade:
Æg- til hjerteformede. Bladrand med to kraftige indskæringer. Stilkede. Overfladen behåret. Karakteristisk håndnervet (hovednerverne udgår fra bladgrunden). Længde ca. 8 mm.

Voksen plante:
Arten er en lavtvoksende plante med 10-30 cm lange, nedliggende stængler. Største tværmål på blomst ca. 5-9 mm. Løvbladenes håndnervation (hovednerverne udgår fra bladgrunden) adskiller Vedbend-Ærenpris fra Storkronet, Flerfarvet, og Mark-Ærenpris. Frøproduktion: Op til ca. 300 frø pr. plante.

Frø:
Buttet æg-halvkugleformet med knudeformet el. sammentrykt ar i den dybe, skålformede bugsidemidte. Overfladens uregelmæssigt bugtede tværfurer er oftest mindre tydelige på midten af rygsiden. Tusindkornsvægt ca. 4,2 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten er mest udbredt på de lermuldede jorder, både i efterårs- og forårssåede afgrøder. Tætte overvintrende bestande kan hindre vintersædens tidlige udvikling og buskning.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Maskeblomstfamilien.
Latin: Scrophulariaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Ærenpris, vedbend
Tysk : Efeublättriger Ehrenpreis
Engelsk : Ivy-leaved Speedwell
Latin : Veronica hederifolia L.
Norsk : Bergfletteveronika
Svensk : Murgrönsveronika
EPPO (Bayer) kode : VERHE

Ærenpris, vedbend: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Ærenpris, vedbend: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Ærenpris, vedbend: Blomst
Blomst
Ærenpris, vedbend: Voksen plante
Voksen plante
Ærenpris, vedbend: Frø
Frø
Ærenpris, vedbend: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk