Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Spergel, alm.
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Spergel, alm. Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Vejbred, lancet, som har lancetformede løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Trådformede med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen glat. Længde ca. 10-25 mm.

Løvblade:
Trådformede med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen ofte beklædt med klare hår. Længde ca. 15-35 mm.

Voksen plante:
Alm. Spergel er en mellemstor plante (højde ca. 10-40 cm), som kendes meget let på de trådagtige blade. Tværmål på blomst ca. 6 mm. Frøproduktion: Op til ca. 3.000 frø pr. plante.

Frø:
Rundt og lidt fladtrykt med lys, smal hindekant. Overfladen med små spidse toppe. Tusindkornsvægt ca. 0,5 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten findes i hele landet og er meget almindelig på sandjord. Især på sandjord i vårsæd- og rodfrugtmarker kan planten optræde som et dominerende og generende ukrudt.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Nellikefamilien.
Latin: Caryophyllaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Spergel, alm.
Tysk : Ackerspörgel
Engelsk : Corn Spurrey
Latin : Spergula arvensis L.
Norsk : Linbendel
Svensk : Åkerspärgel
EPPO (Bayer) kode : SPRAR

Spergel, alm.: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Spergel, alm.: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Spergel, alm.: Blomst
Blomst
Spergel, alm.: Voksen plante
Voksen plante
Spergel, alm.: Frø
Frø
Spergel, alm.: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk