Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Dueurt, glat
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Dueurt, glat Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Kimblade:
Bredt ægformede med helebladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 2-3 mm.

Løvblade:
Aflangt ægformede med næsten hele bladrande, senere blade dog mere tandede. Stilkede. Overfladen med enkelte, meget korte hår. Længde ca. 3-7 mm.

Voksen plante:
Arten er en mellemstor plante med 30-50 cm høje, oprette stængler. På trods af navnet er planten ikke fuldstændig glat, men fremstår betydeligt mere glat end lodden dueurt. Blomsterne med de 6-10 mm lange, røde kronblade udgår fra bladhjørner. Frøproduktionsevnen kendes ikke.

Frø:
Mat rødbrune og mandelformede med seglformede tværsnit. Den ene langside er hjælvet og drum, den anden plan til konkav. Overfladen fint priknubret, især på kanterne. Tusindskornsvægten ken des ikke.

Biologi

Formering og spredning:
Overvejende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Arten optræder sjældent som ukrudtsplante i almindelige sædskiftemarker. I forbindelse med pløjefri dyrkning og ved juletræsplantninger og planteskoler er planten dog mere almindelig og undertiden stærkt generende.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Natlys.
Latin: Onagraceae

Navne på andre sprog

Dansk : Dueurt, glat
Tysk : Bergweidenröschen
Engelsk : Broad-leaved Willowherb
Latin : Epilobium montanum L.
Norsk : Krattmjølke
Svensk : Bergdunört
EPPO (Bayer) kode : EPIMO

Dueurt, glat: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Dueurt, glat: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Dueurt, glat: Blomst
Blomst
Dueurt, glat: Voksen plante
Voksen plante
Dueurt, glat: Frø
Frø
Dueurt, glat: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk