Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Arve, rød
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Arve, rød Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Ærenpris, mark, som ikke har rødbrunprikkede kim- og løvbladundersider.

Kendetegn

Kimblade:
Bredt ægformede til nærmest trekantede, med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat, dog med enkelte hår på bladundersiden. Bladundersiden er rødbrunprikket. Længde ca. 3,5 mm.

Løvblade:
Bredt ægformede med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen glat. Bladundersiden karakteristisk rødbrunprikket. Længde ca. 7 mm.

Voksen plante:
Rød Arve er en lavtvoksende plante med 5-20 cm lange, nedliggende stængler. Den kendes meget let på de rødbrunprikkede bladundersider. Tværmål på blomst ca. 4-7 mm. Frøproduktion: Op til ca. 300 frø pr. plante.

Frø:
Pyramideformet. Pyramidefoden kan være oval, 3-, 5- eller 6-kantet. Overfladen er skælagtig ru eller lodden. Tusindkornsvægt ca. 0,5 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten forekommer af og til på de lermuldede jorder i forårssåede afgrøder i hele landet. Arten har normalt ingen særlig betydning som ukrudtsplante.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.

Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kodriverfamilien.
Latin: Primulaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Arve, rød
Tysk : Roter Gauchheil
Engelsk : Scarlet Pimpernel
Latin : Anagallis arvensis L.
Norsk : Nonsblom
Svensk : Rödmire
EPPO (Bayer) kode : ANGAR

Arve, rød: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Arve, rød: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Arve, rød: Blomst
Blomst
Arve, rød: Voksen plante
Voksen plante
Arve, rød: Frø
Frø
Arve, rød: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk