Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Rævehale, ager
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Rævehale, ager Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Kvik, alm., som har bladtænder.
Rævehale, ager ALS-res, som er morfologisk identisk men resistent overfor ALS-midler
Rævehale, ager fop/dim-res, som er morfologisk identisk men resistent overfor fop/dim-midler
Rævehale, ager, metabolisk res, som er morfologisk identisk men har en metabolisk resistens overfor en række midler

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er sammenrullet. Bladene er ret korte og med tydelige ribber på oversiden. Bladtænder mangler. Bladskederne er tydeligt rødfarvede. Skedehinden er middellang ca. 2,5 mm.

Voksen plante:
Ager-Rævehale er en mellemstor plante med 30-60 cm høje, oprette stængler. Småaksene er samlet i cylinderformede duske. Ager-Rævehale kan forveksles med Timothe, men adskiller sig fra denne ved, at småaksene har stak.

Frø:
Ovalt omrids, meget sammentrykt, med knæbøjet stak fra dækbladet under yderavnerne. Tværsnit ovalt. De stærkt sammentrykte, meget fastsiddende yderavner er sammenvoksede forneden, men adskilt i toppen med spids vinkel. Overfladen ru, finnubret og behåret på de skarpkantede nerver. Ovale, sammentrykte, nøgne frø forekommer. Tusindkornsvægt ca. 2,0 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Overvintrende enårig.

Betydning

Arten forekommer af og til i efterårssåede afgrøder fortrinsvis i den sydlige del af landet. Ved større forekomster er Ager-Rævehale selv i konkurrencestærke afgrøder meget tabsvoldende. I frømarker med alm. rapgræs og engrapgræs er planten uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra.
Der er fundet en række tilfælde af resistens for denne art.
Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Rævehale, ager
Tysk : Ackerfuchsschwanz
Engelsk : Black-grass
Latin : Alopecurus myosuroides
Norsk : Åkerreverumpe
Svensk : Renkavle
EPPO (Bayer) kode : ALOMY

Rævehale, ager: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Rævehale, ager: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Rævehale, ager: Skedehinde
Skedehinde
Rævehale, ager: Rødfarvede <br>
bladskeder
Rødfarvede
bladskeder
Rævehale, ager: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Rævehale, ager: Voksen plante
Voksen plante
Rævehale, ager: Frø
Frø
Rævehale, ager: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk