Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Tidsel, ager
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Tidsel, ager Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Ovale med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen glat. Længde ca. 8-12 mm.

Løvblade:
Aflange-ovale i omrids med tornede bladrande. Ustilkede. Overfladen behåret. Længde ca. 15-20 mm. De første løvblade på planter, spiret fra knopskydende rødder, har samme form og udseende som løvbladene på unge frøplanter.

Voksen plante:
Ager-Tidsel er en kraftig plante med 50-130 cm høje, oprette stængler. Den kendes især på de stikkende torne på bladene. Tværmål på blomsterkurv ca. 15-25 mm. Frøproduktion: Op til ca. 200 frø pr. hunlige blomsterkurv.

Frø:
Skævt krukkeformet med ovalt tværsnit. Den bredeste ende med krave og tapformet griffelrest. Overfladen svagt ribbet og rillet på langs. Tusindkornsvægt ca. 1,2 g.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjælp af frø og knopskydende rødder.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Ager-Tidsel er almindeligt forekommende i hele landet i alle afgrøder. Det er kun plantens vegetative stadium, som er af ukrudtsmæssig betydning. I det vegetative stadium kan planten til gengæld være stærkt generende og meget tabsvoldende.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae

Navne på andre sprog

Dansk : Tidsel, ager
Tysk : Ackerkratzdistel
Engelsk : Creeping Thistle
Latin : Cirsium arvense
Norsk : Åkertistel
Svensk : Åkertistel
EPPO (Bayer) kode : CIRAR

Tidsel, ager: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Tidsel, ager: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Tidsel, ager: Plante spiret fra <br>
knopskydende rødder
Plante spiret fra
knopskydende rødder
Tidsel, ager: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Tidsel, ager: Voksen plante
Voksen plante
Tidsel, ager: Frø
Frø
Tidsel, ager: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk