Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Kornblomst
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Kornblomst Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 10-15 mm.

Løvblade:
Lancetformede, bladrande svagt bølgede med små, mørke spidser. Stilkede. Overfladen tæt behåret. Længde ca. 22-30 mm.

Voksen plante:
Kornblomst er en stor plante med en 40-80 cm høj, opret stængel. Blade og stængler er filtagtigt behåret. Arten kendes især på de store blå blomsterkurve. Tværmål på blomsterkurv ca. 30-40 mm. Frøproduktion: Op til ca. 1.500 frø pr. plante.

Frø:
Krukkeformet med ovalt tværsnit. I toppen ses en duskagtig samling af rødbrune hår. Nær basis findes et skråtstillet ar. Tusindkornsvægt ca. 4,5 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Overvintrende enårig.

Betydning

Arten forekommer nu og da i efterårssåede afgrøder i hele landet, men er ellers aftagende i udbredelse. I de afgrøder, hvor planten optræder, kan den selv ved relativt små tætheder være ret tabsvoldende.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Kornblomst
Tysk : Kornblume
Engelsk : Cornflower
Latin : Centaurea cyanus L.
Norsk : Kornblom
Svensk : Blåklint
EPPO (Bayer) kode : CENCY

Kornblomst: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Kornblomst: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Kornblomst: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Kornblomst: Voksen plante
Voksen plante
Kornblomst: Frø
Frø
Kornblomst: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk