Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Snerle, ager
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Snerle, ager Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Billeder af sene udviklingstrin er venligt stillet til rådighed af 'Biopix'.
Beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Snerlefamilien
Latin: Convolvulaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Snerle, ager
Tysk : Ackerwinde
Engelsk : Field Bindweed
Latin : Convolvolus arvensis L.
Norsk : Åkervindel
Svensk : Åkervinda
EPPO (Bayer) kode : CONAR

Snerle, ager: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Snerle, ager: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Snerle, ager: Blomst
Blomst
Snerle, ager: Voksen plante
Voksen plante
Snerle, ager: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk