Planteværn Online    
25.5 2019 undefined

Ukrudts biologi

Snerle, ager Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Billeder af sene udviklingstrin er venligt stillet til rådighed af 'Biopix'.
Beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Snerlefamilien
Latin: Convolvulaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Snerle, ager
Tysk : Ackerwinde
Engelsk : Field Bindweed
Latin : Convolvolus arvensis L.
Norsk : Åkervindel
Svensk : Åkervinda
EPPO (Bayer) kode : CONAR

Snerle, ager: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Snerle, ager: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Snerle, ager: Blomst
Blomst
Snerle, ager: Voksen plante
Voksen plante
Snerle, ager: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk