Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Hejre, gold
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Hejre, gold Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Flyvehavre, som har udstående hår på bladranden.
Hejre, blød, som har helrandet, kortere skedehinde.
Spildkorn, byg, som ikke har sammenvoksede (lukkede) bladskeder.
Spildkorn, havre, som ikke har sammenvoksede (lukkede) bladskeder.
Spildkorn, hvede, som ikke har sammenvoksede (lukkede) bladskeder.
Spildkorn, rug, som ikke har sammenvoksede (lukkede) bladskeder.

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er sammenrullet. Slappe blade med ru, dunede overflader. Bladtænder mangler. Bladskeden er dunhåret og sammenvokset (lukket) til over midten. Skedehinden er tandet-flosset og ca. 4 mm lang.

Voksen plante:
Gold Hejre er en forholdsvis stor plante med 20-60 cm høje, oprette stængler. Småaksene er samlet i en stor top, som først er opret og senere nikkende. Arten forveksles ofte med Flyve-Havre, som kun har 2-3 stakke pr. småaks, hvor Gold Hejre har 4-8 stakke pr. småaks. Frøproduktion: Op til ca. 200 frø pr. plante.

Frø:
Langt, meget slankt, ofte svajrygget med en 15-25 mm lang stak og spidsneglformet rygbasiskant. Dækbladet kraftigt hvælvet, 7-nervet, hvoraf de midterste er mest fremtrædende. Bugstilk ca. 3 mm lang. Bugfuren dyb, rendeformet med smal, dyb længderille. Overfladen kort skæghåret på dækblad og bugstilk. Tusindkornsvægt ca. 6,4 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Overvintrende enårig og undertiden sommer-enårig.

Betydning

Arten forekommer overvejende på de lermuldede jorder i Østjylland og på Øerne. Den optræder mest langs markkanter i både efterårs- og forårssåede afgrøder. På arealer, hvor pløjefri jordbehandling kombineret med ensidig hvededyrkning praktiseres, kan Gold Hejre blive et meget tabsvoldende ukrudtsproblem over hele arealet. I en række græsfrøafgrøder er planten uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Hejre, gold
Tysk : Taube Trespe
Engelsk : Barren Brome
Latin : Bromus sterilis L.
Norsk : Sandfaks
Svensk : Sandlosta
EPPO (Bayer) kode : BROST

Hejre, gold: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Hejre, gold: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Hejre, gold: Skedehinde
Skedehinde
Hejre, gold: Sammenvokset <br>
(lukket) bladskede
Sammenvokset
(lukket) bladskede
Hejre, gold: Småaks
Småaks
Hejre, gold: Voksen plante
Voksen plante
Hejre, gold: Frø
Frø
Hejre, gold: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk