Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Nælde, stor
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Nælde, stor Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Nældefamilien.
Latin: Urticaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Nælde, stor
Tysk : Grosse Brennessel
Engelsk : Common Nettle
Latin : Urtica dioica L.
Norsk : Stor nesle
Svensk : Brännässla
EPPO (Bayer) kode : URTDI

Nælde, stor: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Nælde, stor: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Nælde, stor: Voksen plante
Voksen plante
Nælde, stor: Voksen plante
Voksen plante
Nælde, stor: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk