Planteværn Online > Strategi for plantebeskyttelse i en vækstsæson
Planteværn Online   
5.8 2020 undefined

Agro-region: Danmark

Strategi for en vækstsæson
   Previous page Next page

Sæsonplan
Afgrøde  Problemtype  Afgrøde stadie, fra-til -  
AfgrødeAfgrøde stadie, fra-til Opgaver Præcisering af tidsangivelse Kommentarer
Byg, vår  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skadevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 13 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Når frøukrudt har ca. 2 blivende blade.
 
Hurtigt voksende arter, som f.eks. korsblomstrede arter, må gerne være lidt større, f.eks. 3-4 blade.

Ved behandling af meget småt ukrudt er der en vis risiko for, at der efter behandlingen kan spire nyt ukrudt frem. I korn vil opfølgende behandling dog kun blive nødvendigt ved store tætheder af arter, som kan spire fra relativt stor dybde, f.eks. Burresnerre.
 
 13 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til 'Problemløsning.
Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
 31 - 71 Inspicér marken for kornbladbillens larve én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.
 
Fra slutningen af maj til ca. 1. juli.
 
Kornbladbillens larve er med jævne mellem et problem i vårbyg.
 31 - 75 Inspicér marken for bladlus én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.
 
Fra slutningen af maj til ca. 10. juli.
 
Skadetærsklen for bladlus er 40-50% strå med bladlus i strækningfasen (vs 31-40) hvorefter den stigertil over 70% i blomstringsfasen (vs 61-69).
 
 26 - 65 Inspicér for meldug, bygrust, bygbladplet og
skoldplet én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller.

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra midten af maj til ca. 1. juli.I de tidlige vækststadier er det især meldug der skal holdes øje med. Fra vs 30 er det alle sygdomme.
Hvede, vår  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 13 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Probxlemløsning.
 
Når frøukrudt har ca. 2 blivende blade.
 
Hurtigt voksende arter, som f.eks. korsblomstrede arter, må gerne være lidt større, f.eks. 3-4 blade.

Ved behandling af meget småt ukrudt er der en vis risiko for, at der efter behandlingen kan spire nyt ukrudt frem. I korn vil opfølgende behandling dog kun blive nødvendigt ved store tætheder af arter, som kan spire fra relativt stor dybde, f.eks. Burresnerre.
 
 13 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 33 Inspicér for Kvik, Gold-og Blød hejre og andre frøukrudtsarter.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Korn st. 31: Hejrearter
Korn st. 31-32: Kvik
Korn st. 30-33: Andre arter
Herbicidet 'Monitor' (aktivstof sulfosulfuron) er for tiden eneste mulighed for effektiv bekæmpelse af kvik og hejrearter i kornets vækstfase. Langtidseffekt mod kvik i sædskiftet er dog begrænset.

Se effektprofil for Monitor i st. 31 (splitbehandling), bl.a. mod hejrearter.

Se effektprofil for Monitor i st. 32, bl.a. mod kvik.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
 31 - 71 Inspicér marken for bladlus og kornbladbillens larve én gang om ugen.

Følg registreringsnettet
 Planteværn Online indeholder endnu ikke modeller for skadedyr i vårhvede, men følgende skadetærskler kan anvendes:

Bladlus:
vs 32-38: >40-50% angrebne planter
vs 39-53: >30-40% angrebne planter
vs 54-60: >40-50% angrebne planter
vs 61-70: >50-60% angrebne planter
vs 71-75: >60-70% angrebne planter
Laveste skadetærskel anvendes ved temp. på over 20 gr. C.

Kornbladbillens larve
vs 32-50: >50% angrebne planter
vs 51-60: >75% angrebne planter
 
 29 - 71 Inspicér for meldug, gulrust, brunrust og
Septoria én gang om ugen.

Se sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller og sorternes resistensegenskaber.
Fra midten af maj til ca. 1. juli.
 
Planteværn Online indeholder endnu ikke modeller for svampesygdomme i vårhvede, men følgende skadetærskler kan anvendes:

Meldug:
vs 29-36: > 10% angrebne planter
vs 37-50: > 25% angrebne planter
vs 51-60: > 50% angrebne planter

Gulrust:
Konstateret forekomst i modtagelige sorter

Septoria og skoldplet:
Min. 4-5 dage med nedbør i vs 37-71.
 
Hvede, vinter  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skadevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Talrige afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 29 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-2 blivende blade.
 
Hvis der forventes eller registreres Vindaks eller Ager-rævehale på marken, bør behandlingen udføres, når disse arter har maksimalt 1-1½ blad.

Hvis der udelukkende registreres 2-kimbladet ukrudt, udføres behandling bedst, når disse arter har ca. 2 blivende blade. Hurtigt voksende arter, som f.eks. de korsblomstrede arter, må dog gerne få 3-4 blade.
 
 21 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 21 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 33 Inspicér for Kvik, Gold hejre, Blød hejre og andre frøukrudtsarter.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Korn st. 31: Hejrearter
Korn st. 31-32: Kvik
Korn st. 30-33: Andre arter.
Herbicidet 'Monitor' (aktivstof sulfosulfuron) er for tiden eneste mulighed for effektiv bekæmpelse af kvik og hejrearter i kornets vækstfase. Langtidseffekt mod kvik i sædskiftet er dog begrænset.

Se effektprofil for Monitor i st. 31 (splitbehandling), bl.a. mod hejrearter.

Se effektprofil for Monitor i st. 32, bl.a. mod kvik.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt..

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
 10 - 13 Inspicér for bladlus der kan overføre havrerødsot til afgrøden.
 
Fra midten af september til midten af oktober.
 
Havrerødsot optræder forholdsvis sjældent. Kun i tidligt sået vinterhvede, og i et meget mildt efterår kan bekæmpelse af bladlus der overfører smitten være aktuel.
 
 32 - 71 Inspicér marken for kornbladbillens larve én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.
 
Fra begyndelsen af maj til ca. 1. juli.
 
Kornbladbillens larve er sjældent et problem i vinterhvede, da billerne foretrækker vårsædens mere friske blade.

Bekæmpelse er dog nødvendig ved meget kraftige angreb.
 
 41 - 75 Inspicér marken for bladlus én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.
 
Fra slutningen af maj til ca. 10. juli.
 
Skadetærsklen for bladlus er 40-50% strå med bladlus indtil begyndende skridning (vs 51), hvor den stiger til 50%, og ved begyndende blomstring (vs 61) stiger den yderligere til 60%.
 
 0 - 0 Overvej sædskifte, såtidspunkt og bejdsning for at forebygge goldfodsyge.
 
Før såning.
 
Goldfodsyge er en udpræget sædskiftesygdom, som primært optræder på lettere jordtyper med et anstrengt hvedesædskifte.
 
 29 - 33 Inspicér for knækkefodsyge

Indberet til Planteværn Online.
 
Fra ca. 20. april til midt i maj.
 
Knækkefodsyge bekæmpes kun ved angreb på mindst 35% af planterne. I resistente sorter (p.t. kun Cardos) er bekæmpelse ikke aktuel.
 
 29 - 71 Inspicér for meldug, gulrust, brunrust, hvedebladplet og
Septoria én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller.

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra slutningen af april til ca. 1. juli.
 
I det tidlige forår er det især meldug og gulrust der skal holdes øje med.

Senere på vækstsæsonen er septoria den vigtigste svampesygdom i hvede. Optællingen af nedbørsdøgn (> 1 mm) for at vurdere risikoen for angreb af septoria begynder i vs 32 i modtagelige sorter og i vs 37 i mindre modtagelige sorter.

Hvedebladplet er en forholdsvis ny sygdom i Danmark. Sygdommen optræder først og fremmest på arealer med reduceret jordbehandling og hvor der er meget hvede i sædskiftet.
 
 61 - 69 Vurdér behovet for bekæmpelse af Fusarium.
 
I sidste halvdel af juni.
 
Fusarium påvirker kvaliteten af kernerne. Evt. bekæmpelse foretages bedst ved fuld blomstring (vs 65).
 
Rug, vinter  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 29 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-2 blivende blade.
 
Hvis der forventes eller registreres Vindaks eller Ager-rævehale på marken, bør behandlingen udføres, når disse arter har maksimalt 1-1½ blad.

Hvis der udelukkende registreres 2-kimbladet ukrudt, udføres behandling bedst, når disse arter har ca. 2 blivende blade. Hurtigt voksende arter, som f.eks. de korsblomstrede arter, må dog gerne få 3-4 blade.
 
 21 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 21 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
 45 - 51 Undersøg bladskederne for trips.
 
Midt i maj lige før skridning.
 
Trips bør kun bekæmpes hvis der er mindst 2-3 trips pr. bladskede.
 
 29 - 33 Inspicér for knækkefodsygeFra ca. 20. april til begyndelsen af maj.
 
Knækkefodsyge bekæmpes kun i rug efter rug eller anden kornart samtidig med at der er sået tidligt, og oktober-november har været mild og fugtig.
 32 - 50 Inspicér for meldug, brunrust og
skoldplet én gang om ugen.

Følg registreringsnettet

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller.

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra slutningen af april til midt i maj.
 
Planteværn Online indeholder endnu ikke modeller for svampesygdomme i rug, men følgende skadetærskler kan anvendes:

Meldug:
> 50% angrebne planter

Brunrust:
> 1% angrebne planter

Skoldplet:
Efter hyppig nedbør
Byg, vinter  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 29 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-2 blivende blade.
 
Hvis der forventes eller registreres Vindaks eller Ager-rævehale på marken, bør behandlingen udføres, når disse arter har maksimalt 1-1½ blad.

Hvis der udelukkende registreres 2-kimbladet ukrudt, udføres behandling bedst, når disse arter har ca. 2 blivende blade. Hurtigt voksende arter, som f.eks. de korsblomstrede arter, må dog gerne få 3-4 blade.
 
 21 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 21 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til ’Problemløsning’
 
Forår.

Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem korn-rækkerne.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
 10 - 13 Inspicér for bladlus der kan overføre havrerødsot til afgrøden.
 
Fra midten af september til midten af oktober.
 
Havrerødsot optræder forholdsvis sjældent. Kun i tidligt sået vinterbyg, og i et meget mildt efterår kan bekæmpelse af bladlus der overfører smitten være aktuel.
 
 31 - 65 Inspicér for meldug, bygrust, bygbladplet og
skoldplet én gang om ugen.

Følg registreringsnettet

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra slutningen af april til midten af juni.
 
Bygrust er den mest tabsvoldende sygdom i vinterbyg. Dernæst kommer bygbladplet, mens skoldplet og meldug er mindst tabsvoldende.

Bygrust og meldug bekæmpes efter angrebsgrad, mens der for bygbladplet og skoldplet desuden anvendes nedbørsdøgn (> 1 mm) i vurderingen af riskoen for tabsvoldende angreb.
 
Triticale, vinter  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 29 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-2 blivende blade.
 
Hvis der forventes eller registreres Vindaks eller Ager-rævehale på marken, bør behandlingen udføres, når disse arter har maksimalt 1-1½ blad.

Hvis der udelukkende registreres 2-kimbladet ukrudt, udføres behandling bedst, når disse arter har ca. 2 blivende blade. Hurtigt voksende arter, som f.eks. de korsblomstrede arter, må dog gerne få 3-4 blade.
 
 21 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 21 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem korn-rækkerne.
 
 30 - 33 Inspicér for Kvik, Gold hejre, Blød hejre og andre frøukrudtsarter.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Korn st. 31: Hejrearter
Korn st. 31-32: Kvik
Korn st. 30-33: Andre arter
Herbicidet 'Monitor' (aktivstof sulfosulfuron) er for tiden eneste mulighed for effektiv bekæmpelse af kvik og hejrearter i kornets vækstfase. Langtidseffekt mod kvik i sædskiftet er dog begrænset.

Se effektprofil for Monitor i st. 31 (splitbehandling), bl.a. mod hejrearter.

Se effektprofil for Monitor i st. 32, bl.a. mod kvik.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til 'Problemløsning.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
 45 - 51 Undersøg bladskederne for trips.
 
Midt i maj lige før skridning.
 
Trips bør kun bekæmpes hvis der er mindst 2-3 trips pr. bladskede.
 
 61 - 75 Inspicér marken for bladlus én gang om ugen.
 
Fra slutningen af maj til midt i juni.
 
Bekæmpelse foretages kun hvis der er over 60% angrebne strå.
 
 29 - 33 Inspicér for knækkefodsyge.

Indberet til Planteværn Online.
 
Fra ca. 20. april til begyndelsen af maj.
 
Knækkefodsyge bekæmpes kun ved angreb på mindst 35% af planterne.

For at en plante tælles med som angrebet, skal der være symptomer på det 2. yderste skedeblad.
 
 31 - 71 Inspicér for meldug, gulrust, brunrust og
skoldplet én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra slutningen af april til ca. 1. juli.
 
I det tidlige forår er det især meldug og gulrust, der skal holdes øje med.

Senere på vækstsæsonen skal der også holdes øje med evt. udvikling af brunrust og septoria. Optællingen af nedbørsdøgn (> 1 mm) for at vurdere risikoen for angreb af septoria begynder i vs 37.
Raps, vår  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 3 - 3 På grundlag af registrerede ukrudtsarter i tidligere år i marken, foretages indberetning til 'Problemløsning' . Ukrudtets udviklingstrin angives til '0-2 blade'.
 
Senest 3 dage efter såning.
 
Command er eneste herbicid, som kan anvendes på før fremspiring af vårraps, og kun en begrænset liste af ukrudtsarber kan bekæmpes tilfredsstillende, se effektprofil for Command.
 
 11 - 14 Inspicér for 1-kimbladede arter og kurvblomstrede arter (kamillearter), som er de eneste ukrudtsarter, der kan bekæmpes rimeligt tilfredsstillende med herbicider i vårraps.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når de nævnte arter har 2-4 blade.Hvis der senere spirer nyt ukrudt frem, er der ikke yderligere behandlingsmuligheder med herbicider.
 
 85 - 99 På grundlag af markinspektion, foretages indberetning til 'Problemløsning'
 
Når ukrudt har 3-6 blade, er klart synligt og i god væks
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Raps, vinter  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 3 - 3 På grundlag af registrerede ukrudtsarter i tidligere år i marken, foretages indberetning til 'Problemløsning' . Ukrudtets udviklingstrin angives til '0-2 blade'.
 
Efterår.

Senest 3 dage efter såning.
 
Command CS er sammen med Stomp (off-label godkendelse) de to vigtigste midler til bekæmpe en række 2-kimbladede ukrudtsarter, se 'Brugers blanding' af disse to midler her.

Kerb 500 SC og Fusilade X-tra, som kan anvendes ved bekæmpelse af spilkorn har dog også effekt på visse 2-kimbladede arter.
 
 11 - 14 Inspicer for spildkorn, Kvik og kurvblomstrede arter (f.eks. Kamille).

Indberet til 'Problemløsning.
 
Efterår.

Når spildkorn har 1-3 blade.
 
Spilkorn og visse kurvblomstrede arter, f.eks. Kamille-arter kan bekæmpes effektivt.
 
 12 - 15 Inspicer for Kamille-arter.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Kamille-arter kan bekæmpes effektivt, se effektprofil for Matrigon.
 
 10 - 13 Inspicér marken for gnav af rapsjordlopper.
Vedr. larveangreb: Følg med i varslingstjenesten på Pl@nteInfo.
 
Voksne rapsjordlopper: Fra kimbladsstadiet og frem ca. 4 løvblade er udviklet.
 
Rapsfrø er normalt bejdset, men ved kraftige angreb af rapsjordlopper i fremspiringsfasen kan bekæmpelse være nødvendig. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 10 pct. bortgnavet bladareal på de tidlige vækststadier. Senere kan larverne forårsage skade ved at minere i bladstilke og stængler. Bekæmpelsesbehovet ved larveangreb fastlægges ud fra fangster i gule fangbakker.
 
 51 - 59 Inspicér marken for glimmerbøsser.
 
Sidste halvdel af april.
 
Glimmerbøsserne kommer frem så snart det bliver varmt i vejret. Rapsen er følsom i knopstadiet, men ved begyndende blomstring sker der normalt ikke nogen skade.

Bekæmpelse bør foretages hvis der er mindst 3 glimmerbøsser pr. plante i det tidlige knopstadie og 5-6 glimmerbøsser pr. plante i det sene knopstadie.

 
 70 - 79 Følg varslingen for skulpegalmyg på Pl@nteInfo under Afgrøder/Vinterraps.
 
I sidste halvdel af maj. (Ved begyndende blomstring)
 
Skaderne af skulpegalmyggen er meget afhængig af om skulpesnudebillen har lavet huller i skulperne så skulpegalmyggen har kunnet lægge æg.

Ved vurdering af om der skal foretages bekæmpelse skal den relativt store afgrødeskade tages i betragtning.
 
 60 - 69 Følg varslingen for knoldbægersvamp på Pl@nteInfo.I første halvdel af maj.
 
Evt. forebyggelse mod knoldbægersvamp er aktuel under fuld blomstring ved begyndende fald af de gule kronblade.
 
Ærter til modenhed  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 11 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når ukrudtet har 1-2 blivende blade.Behandling på dette tidspunkt kaldes også '1. bladsprøjtning'.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, foretages ny optælling, når de største planter har 2 blade.
 11 - 12 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 10 dage efter '1. bladsprøjtning':
>15 gr. C: tilse dagligt.
<15 gr. C: tilse med 2-3 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1½-2 løvblad, foretages artsbestemmelse og optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '2. bladsprøjtning'.

Kun ved meget voldsom nyfremspiring eller helt utilfredsstillende effekt, vil der være behov for yderligere behandling mod frøukrudt.
 13 - 14 Inspicér for Kvik.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når kvik har 3-5 blade.

Herbicider, som kan bekæmpe hhv. kvik og frøukrudt bør udbringes med mindst 1 uges afstand.
Effekten imod kvik kan blive nedsat (antagonisme), hvis der blandes med herbicider mod frøukrudt. Derfor udsættes kvikbehandlingen, idet kvikmidlerne er effektive også overfor store kvikplanter.

Se effektprofil for Agil.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel

Indberet til 'Problemløsning'
 
Når ukrudt har 3-6 blade, er klart synligt og i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Byg/ærter, helsæd  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når frøukrudt har ca. 2 blivende blade.
 
Hurtigt voksende arter, som f.eks. korsblomstrede arter, må gerne være lidt større, f.eks. 3-4 blade.

Der er kun 2 forskellige midler til rådighed:

Se effektprofil for Basagran M75 og
effektprofil for Stomp.

Aktivstoffet i Stomp optages primært gennem jorden. Derfor bør der behandles, medens der er god jordfugtighed og inden ukrudtet får >2 blivende blade.

Hvis der på arealet er en betydelig bestand af ukrudtsarter, som ikke kan bekæmpes tilfredsstillende af disse midler, må der anvendes forberedende indsats i sædskiftet.
 
Havre  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 13 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Når frøukrudt har ca. 2 blivende blade.
 
Hurtigt voksende arter, som f.eks. korsblomstrede arter, må gerne være lidt større, f.eks. 3-4 blade.

Ved behandling af meget småt ukrudt er der en vis risiko for, at der efter behandlingen kan spire nyt ukrudt frem. I korn vil opfølgende behandling dog kun blive nødvendigt ved store tætheder af arter, som kan spire fra relativt stor dybde, f.eks. Burresnerre.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Flyvehavre kan ikke bekæmpes med herbicider i havre.

MCPA, som må anvendes i afgrøde st. 30-39, er en billig og effektiv løsning imod agertidsler, andre rodukrudtsarter og en række arter af frøukrudt.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til 'Problemløsning.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
 31 - 71 Inspicér marken for kornbladbillens larve én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet (eller følg registreringsnettet for vårbyg, som indikerer angrebsrisiko i havre).
 
Fra slutningen af maj til ca. 1. juli.
 
Kornbladbillens larve er med jævne mellem et problem i havre.
 
 31 - 75 Inspicér marken for bladlus én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg også registreringsnettet
 
Fra slutningen af maj til ca. 10. juli.
 
Skadetærsklen for bladlus er 40-50% strå med bladlus i strækningfasen (vs 31-40) hvorefter den stiger til over 70% i de sene vækststadier (vs 61-75).
 
 26 - 61 Inspicér for meldug én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observartionsparceller

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra midten af maj til ca. 1. juli.
 
Hold især øje med melduggen i områder med meget tæt plantebestand.
 
Rajgræs, alm.  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 14 - 39 Inspicér for Flyvehavre

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når Flyvehavre har 4- 6 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i kørespor og mellem afgrøderækkerne.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Rajgræs, ital.  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Svingel, eng  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod for 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Svingel, stivbladet  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 14 - 39 Inspicér for Flyvehavre

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når Flyvehavre har 4- 6 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i kørespor og mellem afgrøderækkerne.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Svingel, rød  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 14 - 39 Inspicér for Flyvehavre

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når Flyvehavre har 4- 6 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i kørespor og mellem afgrøderækkerne.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Svingel, strand  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Græs, varig  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Græs med kløver 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
Timothe  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Rapgræs, alm.  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Rapgræs, eng  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Hundegræs  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbldet ukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Kløver, hvid 10 - 31 Inspicér for 1-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 2-kimbladet ukrudt om efteråret.

Reglone kan anvendes i løbet af vinteren, se ’Effektprofil’.
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Reglone kan anvendes i løbet af vinteren, se ’Effektprofil’.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
Roer, sukker  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 3 - 3 På grundlag af registrerede ukrudtsarter i tidligere år i marken, foretages indberetning til 'Problemløsning' . Ukrudtets udviklingstrin angives til '0-2 blade'.


Alternative behandlings- muligheder findes senere afgrødestadier, hvor ukrudtet også er spiret frem og derfor kan artsbestemmes.
 
Senest 3 dage efter såning.
 
Command er eneste herbicid, som kan anvendes på før fremspiring af bederoer, og kun en begrænset liste af ukrudtsarber kan bekæmpes tilfredsstillende, se effektprofil for Command.


Anvendelse af Command før fremspiring bør vurderes i sammenhæng med den samlede ukrudtsflora og bekæmpelsesmuligheder for disse på senere udviklingstrin.
 
 10 - 11 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Fra 7. dag efter såning:
>15 gr. C: tilse dagligt.
<15 gr. C: tilse med 2-3 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1-1½ løvblad, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '1. bladsprøjtning'.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, foretages ny optælling, når disse har 2 blade.
 
 11 - 12 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 5 dage efter '1. bladsprøjtning':
>15 gr. C: tilse dagligt.
<15 gr. C: tilse med 2-3 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1-1½ løvblad, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '2. bladsprøjtning'.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, foretages optælling, når disse har 2 blade.

Vurdér, om ukrudtsplanterne er skadede efter tidligere sprøjtning. Optællingen skal kun omfatte ukrudtsplanter, som er i god vækst.
 
 13 - 16 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 10 dage efter '2. bladsprøjtning':
>15 gr. C: tilse dagligt.
<15 gr. C: tilse med 2-3 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1-1½ løvblad, foretages artsbestemmelse og optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '3. bladsprøjtning'. I marker med moderate ukrudtsbestande vil nyfremspiringen herefter som regel være meget begrænset.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, foretages optælling, når disse har 2 løvblade.

Vurdér, om ukrudtsplanterne er skadede efter tidligere sprøjtning. Optællingen skal kun omfatte ukrudtsplanter, som er i god vækst.

Vær opmærksom på evt. nedbør efter behandlinger, som kan forringe virkningen, hvis midlerne skylles af bladene.
 
 14 - 30 Inspicér for Kvik.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når kvik har 3-5 blade.

Herbicider, som kan bekæmpe hhv. frøukrudt og kvik bør udbringes med mindst 1 uges mellemrum.
 
Effekten imod Kvik vil blive nedsat (antagonisme), hvis der blandes med herbicider mod frøukrudt. Kvikbehandlingen udsættes, idet Kvik-midlerne er effektive også over for store planter.

Se effektprofil for Fusilade X-tra og se effektprofil for Agil.
 
 15 - 30 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 14 dage efter '3. bladsprøjtning':
>15 gr. C: tilse med 2-3 dages interval.
<15 gr. C: tilse med 4-5 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1-1½ løvblad, foretages artsbestemmelse og optælling.

Inspektionerne ophører, når roer har mere end 8 blade.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '4. bladsprøjtning'.

Pga. af ujævnheder i marken vil det forekomme, at enkelte ukrudtsplanter ikke er ramt tilstrækkeligt af sprøjtevæsken i tidligere behandlinger.

Hvis der forekommer forholdsvis få og store ukrudtsplanter, så bekæmpes disse bedst med en radrensning, idet der kræves meget høje doser af herbicider mod ukrudtsplanter med >4 blade.
 
Majs, foder  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 12 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Fra 7. dag efter såning:
>15 gr. C: tilse marken dagligt.
<15 gr. C: tilse marken med 2-3 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1-2 løvblade, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '1. bladsprøjtning'.

Stomp kan anvendes til og med majsens st. 11, se effektprofil for Stomp.

MaisTer kan bekæmpe en række både 1- og 2-kimbladede arter, herunder også kvik. For at få god effekt på kvik, skal kvik planterne dog have mindst 3 blade på sprøjtetidspunktet, se effektprofil for MaisTer. Strategisk må man derfor overveje tidspunktet for evt. anvendelse af MaisTer.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, må disse gerne få op til 3 blade, når der foretages optælling.
 
 12 - 14 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 8-10 dage efter '1. bladsprøjtning':
>15 gr. C: tilse marken dagligt.
<15 gr. C: tilse marken med 2-3 dages interval.

Når de største nyfremspirede ukrudtsplanter har 1-2 løvblade, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '2. bladsprøjtning'.

Starane 180S kan anvendes i majsens st. 13-16, se effektprofil for Starane 180S.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, må disser gerne få op til 3 blade, når der foretages optælling.

Vurdér, om ukrudtsplanterne er skadede efter tidligere sprøjtning. Optællingen skal kun omfatte ukrudtsplanter, som er i god vækst.
 
 15 - 16 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Marken inspiceres ugentligt, og det observeres om tidligere behandlinger har effekt og om nyt ukrudt spirer frem.
 
Normalt vil 2 herbicidbehhandlinger være tilstrækkeligt i majsmarker.

En 3. behandling vil dog være nødvendigt i nogle få marker, hvor fremspiringen fortsætter i væsentlig omfang, eller hvor tidligere behandlinger ikke har virket tilstrækkeligt.

Vær opmærksom på evt. nedbør efter behandlinger.

Husk at vurdere den reelle tæthed af ukrudtet. Nogle få 'rest-ukrudtsplanter' i marken udgør ikke 0,5 ukrudtsplante pr. kvadratmeter, hvilket er programmets minimumsgrænse for at udløse bekæmpelsebehov.
 
Spelt, vinter  PlanlægningStrategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen
Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelserEn af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skadevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Talrige afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.


Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 29 Inspicér for frøukrudt.Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.Når frøukrudt har 1-2 blivende blade.
 
Hvis der forventes eller registreres Vindaks eller Ager-rævehale på marken, bør behandlingen udføres, når disse arter har maksimalt 1-1½ blad.Hvis der udelukkende registreres 2-kimbladet ukrudt, udføres behandling bedst, når disse arter har ca. 2 blivende blade. Hurtigt voksende arter, som f.eks. de korsblomstrede arter, må dog gerne få 3-4 blade.
 
 21 - 32 Inspicér for frøukrudt.Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 21 - 34 Inspicér for Flyvehavre.Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 39 Inspicér for nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
Rajgræs, til slet  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret. Dette er imidlertid normalt ikke noget større problem.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Rajgræs, hybrid  Planlægning

Strategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

En af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.

Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der findes ingen muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
Kløver, rød 10 - 31 Inspicér for 1-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 2-kimbladet ukrudt om efteråret.

Reglone kan anvendes i løbet af vinteren, se ’Effektprofil’.
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Reglone kan anvendes i løbet af vinteren, se ’Effektprofil’.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 14 - 39 Inspicér for Flyvehavre

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når Flyvehavre har 4- 6 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i kørespor og mellem afgrøderækkerne.
 
Majs, sukker  PlanlægningStrategi for en vækstsæson indeholder en oversigt over opgaver vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson.
 
Planlægning
før vækstsæsonen
Tidspunktet for opgaverne afhænger af afgrødens og skadevolderens udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelserEn af idéerne bag Planteværn Online er, at der kun behandles mod skaldevoldere, når aktuelle forhold i marken kræver det.

Omfattende afprøvninger af programmet har vist, at forbruget af plantebeskyttelsesmidler herved kan reduceres, uden at sikkerhedsmæssige krav i dyrkningen tilsidesættes.


Programmet kan dog også anvendes forud for vækstsæsonen til at foretage planlægning af indkøb af planteværnsmidler.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af pesticider ofte være begrænset.Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 12 Inspicér for frøukrudt.Indberet til 'Problemløsning.
 
Fra 7. dag efter såning:

>15 gr. C: tilse marken dagligt.

<15 gr. C: tilse marken med 2-3 dages interval.


Når de største ukrudtsplanter har 1-2 løvblade, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '1. bladsprøjtning'.Stomp kan anvendes til og med majsens st. 11, se effektprofil for Stomp.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, må disse gerne få op til 3 blade, når der foretages optælling.
 
 12 - 14 Inspicér for frøukrudt.Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 8-10 dage efter '1. bladsprøjtning':


>15 gr. C: tilse marken dagligt.


<15 gr. C: tilse marken med 2-3 dages interval.

Når de største nyfremspirede ukrudtsplanter har 1-2 løvblade, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '2. bladsprøjtning'.


Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, må disser gerne få op til 3 blade, når der foretages optælling.Vurdér, om ukrudtsplanterne er skadede efter tidligere sprøjtning. Optællingen skal kun omfatte ukrudtsplanter, som er i god vækst.
 
 15 - 16 Inspicér for frøukrudt.Indberet til 'Problemløsning.
 
Marken inspiceres ugentligt, og det observeres om tidligere behandlinger har effekt og om nyt ukrudt spirer frem.
 
Normalt vil 2 herbicidbehhandlinger være tilstrækkeligt i majsmarker.

En 3. behandling vil dog være nødvendigt i nogle få marker, hvor fremspiringen fortsætter i væsentlig omfang, eller hvor tidligere behandlinger ikke har virket tilstrækkeligt.


Vær opmærksom på evt. nedbør efter behandlinger.

Husk at vurdere den reelle tæthed af ukrudtet. Nogle få 'rest-ukrudtsplanter' i marken udgør ikke 0,5 ukrudtsplante pr. kvadratmeter, som er programmets minimumsgrænse for at udløse bekæmpelsebehov.
 

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk