Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Hejre, blød
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Hejre, blød Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Flyvehavre, som har udstående hår på bladranden.
Hejre, gold, som har længere skedehinde med flosset rand.
Spildkorn, byg, som ikke har sammenvoksede (lukkede) bladskeder.
Spildkorn, havre, som ikke har sammenvoksede (lukkede) bladskeder.
Spildkorn, hvede, som ikke har sammenvoksede (lukkede) bladskeder.
Spildkorn, rug, som ikke har sammenvoksede (lukkede) bladskeder.

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er sammenrullet. Slappe blødhårede blade med tydeligt 3-nervet over- og underside. Bladtænder mangler. Bladskeden er blødhåret og sammenvokset (lukket) til over midten. Skedehinden er kort ca. 2 mm lang og næsten helrandet.

Voksen plante:
Blød Hejre er en mellemstor plante med 10-40 cm høje, opstigende eller oprette stængler. Småaksene er samlet i en top med oprette topgrene. Planten er overalt blødhåret og føles blød ved berøring, deraf navnet. Frøproduktion: Op til ca. 1800 frø pr. plante.

Frø:
Ellipseformet med 'foderskovlformet' bugside og en ca. 5-8 mm lang stak. Dækbladet 7-9 -nervet, hvælvet med åbne sidekanter på øverste tredjedel. Bugstilken ca. 1 mm lang, lidt krum med skålformet hoved. Bugfuren bred, fladbundet med smal længderille. Overfladen korthåret på bugstilk og dækblad. Tusindkornsvægt ca. 3,6 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Overvintrende enårig og sommer-enårig, eller toårig.

Betydning

Arten er almindeligt forekommende overalt i landet. Den optræder mest langs markkanter i både efterårs- og forårssåede afgrøder. I en række græsfrøafgrøder er planten uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Hejre, blød
Tysk : Weiche Trespe
Engelsk : Soft Brome
Latin : Bromus hordeaceus L.
Norsk : Lodnefaks
Svensk : Luddlosta
EPPO (Bayer) kode : BROHO

Hejre, blød: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Hejre, blød: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Hejre, blød: Skedelukke
Skedelukke
Hejre, blød: Småaks
Småaks
Hejre, blød: Voksen plante
Voksen plante
Hejre, blød: Frø
Frø
Hejre, blød: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk