Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Burresnerre
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Burresnerre Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Ægformede med hele bladrande. I spidsen ses et karakteristisk hak. Stilkede. Overfladen besat med små krogformede hår. Længde ca. 8-15 mm.

Løvblade:
Omvendt ægformede med hele bladrande. Placeret i kranse. Stilkede. Overfladen besat med krogformede hår. Længde ca. 7-9 mm.

Voksen plante:
Burresnerre kan udvikle sig til en stor og meget udbredt plante med op til 100 cm lange, 4-kantede stængler, som både kan være nedliggende og klatrende. Planten kendes på den klatrende vækst, de kransstillede løvblade og de mange kroghår på stængler og blade, som gør, at planten nemt hænger fast på tøj, hænder, andre planter m.m. Tværmål på blomst ca. 2-3 mm. Frøproduktion: Op til ca. 400 frø pr. stængel.

Frø:
Kuglerundt til let ovalformet med en fordybning på bugsiden. Overfladen pindsvineagtig af stive, krogformede hår, som kan være mere eller mindre afbrækkede. Tusindkornsvægt ca. 3,7 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten optræder ofte på de lermuldede jorde i både efterårs- og forårssåede afgrøder i den østlige del af landet. I Vest- og Nordjylland er planten mere sparsomt udbredt. Selv ved ganske små tætheder skal Burresnerre i alle afgrøder regnes for en særdeles ondartet og tabsvoldende ukrudtsart, bl.a. kan den forårsage lejesæd.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Krapfamilien.
Latin: Rubiaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Burresnerre
Tysk : Klettenlabkraut
Engelsk : Cleavers
Latin : Galium aparine L.
Norsk : Klengjemaure
Svensk : Snärjmåra
EPPO (Bayer) kode : GALAP

Burresnerre: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Burresnerre: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Burresnerre: Blomst
Blomst
Burresnerre: Voksen plante
Voksen plante
Burresnerre: Frø
Frø
Burresnerre: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk