Planteværn Online > Strategi for plantebeskyttelse i en vækstsæson
Planteværn Online   
18.6 2024 undefined

Agro-region: Danmark

Strategi for en vækstsæson
   Previous page Next page

Sæsonplan
Afgrøde  Problemtype  Afgrøde stadie, fra-til -  
AfgrødeAfgrøde stadie, fra-til Opgaver Præcisering af tidsangivelse Kommentarer
Byg, vår  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

I de fleste marker kan ukrudtet bekæmpes effektivt med et lavt behandlingsindeks.

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af herbicider ofte være begrænset. Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde og evt. udlæg.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 13 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Når frøukrudt har ca. 2 blivende blade.
 
Hurtigt voksende arter, som f.eks. korsblomstrede arter, må gerne være lidt større, f.eks. 3-4 blade.

Ved behandling af meget småt ukrudt er der en vis risiko for, at der efter behandlingen kan spire nyt ukrudt frem. I korn vil opfølgende behandling dog kun blive nødvendigt ved store tætheder af arter, som kan spire fra relativt stor dybde, f.eks. Burresnerre.
 
 13 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til 'Problemløsning.
Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Hvede, vår  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

I de fleste marker kan ukrudtet bekæmpes effektivt med et lavt behandlingsindeks.

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af herbicider ofte være begrænset. Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde og evt. udlæg.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 13 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Probxlemløsning.
 
Når frøukrudt har ca. 2 blivende blade.
 
Hurtigt voksende arter, som f.eks. korsblomstrede arter, må gerne være lidt større, f.eks. 3-4 blade.

Ved behandling af meget småt ukrudt er der en vis risiko for, at der efter behandlingen kan spire nyt ukrudt frem. I korn vil opfølgende behandling dog kun blive nødvendigt ved store tætheder af arter, som kan spire fra relativt stor dybde, f.eks. Burresnerre.
 
 13 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 33 Inspicér for Kvik, Gold-og Blød hejre og andre frøukrudtsarter.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Korn st. 31: Hejrearter
Korn st. 31-32: Kvik
Korn st. 30-33: Andre arter
Herbicidet 'Monitor' (aktivstof sulfosulfuron) er for tiden eneste mulighed for effektiv bekæmpelse af kvik og hejrearter i kornets vækstfase. Langtidseffekt mod kvik i sædskiftet er dog begrænset.

Se effektprofil for Monitor i st. 31 (splitbehandling), bl.a. mod hejrearter.

Se effektprofil for Monitor i st. 32, bl.a. mod kvik.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Hvede, vinter  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

I de fleste marker kan ukrudtet bekæmpes effektivt med et lavt behandlingsindeks.

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af herbicider ofte være begrænset. Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde og evt. udlæg.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 29 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-2 blivende blade.
 
Hvis der forventes eller registreres Vindaks eller Ager-rævehale på marken, bør behandlingen udføres, når disse arter har maksimalt 1-1½ blad.

Hvis der udelukkende registreres 2-kimbladet ukrudt, udføres behandling bedst, når disse arter har ca. 2 blivende blade. Hurtigt voksende arter, som f.eks. de korsblomstrede arter, må dog gerne få 3-4 blade.
 
 21 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 21 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 33 Inspicér for Kvik, Gold hejre, Blød hejre og andre frøukrudtsarter.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Korn st. 31: Hejrearter
Korn st. 31-32: Kvik
Korn st. 30-33: Andre arter.
Herbicidet 'Monitor' (aktivstof sulfosulfuron) er for tiden eneste mulighed for effektiv bekæmpelse af kvik og hejrearter i kornets vækstfase. Langtidseffekt mod kvik i sædskiftet er dog begrænset.

Se effektprofil for Monitor i st. 31 (splitbehandling), bl.a. mod hejrearter.

Se effektprofil for Monitor i st. 32, bl.a. mod kvik.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt..

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Rug, vinter  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

I de fleste marker kan ukrudtet bekæmpes effektivt med et lavt behandlingsindeks.

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af herbicider ofte være begrænset. Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde og evt. udlæg.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 29 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-2 blivende blade.
 
Hvis der forventes eller registreres Vindaks eller Ager-rævehale på marken, bør behandlingen udføres, når disse arter har maksimalt 1-1½ blad.

Hvis der udelukkende registreres 2-kimbladet ukrudt, udføres behandling bedst, når disse arter har ca. 2 blivende blade. Hurtigt voksende arter, som f.eks. de korsblomstrede arter, må dog gerne få 3-4 blade.
 
 21 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 21 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Byg, vinter  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

I de fleste marker kan ukrudtet bekæmpes effektivt med et lavt behandlingsindeks.

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af herbicider ofte være begrænset. Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde og evt. udlæg.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
&nbs
 10 - 29 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-2 blivende blade.
 
Hvis der forventes eller registreres Vindaks eller Ager-rævehale på marken, bør behandlingen udføres, når disse arter har maksimalt 1-1½ blad.

Hvis der udelukkende registreres 2-kimbladet ukrudt, udføres behandling bedst, når disse arter har ca. 2 blivende blade. Hurtigt voksende arter, som f.eks. de korsblomstrede arter, må dog gerne få 3-4 blade.
 
 21 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 21 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til ’Problemløsning’
 
Forår.

Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem korn-rækkerne.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Triticale, vinter  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

I de fleste marker kan ukrudtet bekæmpes effektivt med et lavt behandlingsindeks.

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af herbicider ofte være begrænset. Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde og evt. udlæg.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 29 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-2 blivende blade.
 
Hvis der forventes eller registreres Vindaks eller Ager-rævehale på marken, bør behandlingen udføres, når disse arter har maksimalt 1-1½ blad.

Hvis der udelukkende registreres 2-kimbladet ukrudt, udføres behandling bedst, når disse arter har ca. 2 blivende blade. Hurtigt voksende arter, som f.eks. de korsblomstrede arter, må dog gerne få 3-4 blade.
 
 21 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 21 - 34 Inspicér for Flyvehavre.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem korn-rækkerne.
 
 30 - 33 Inspicér for Kvik, Gold hejre, Blød hejre og andre frøukrudtsarter.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Korn st. 31: Hejrearter
Korn st. 31-32: Kvik
Korn st. 30-33: Andre arter
Herbicidet 'Monitor' (aktivstof sulfosulfuron) er for tiden eneste mulighed for effektiv bekæmpelse af kvik og hejrearter i kornets vækstfase. Langtidseffekt mod kvik i sædskiftet er dog begrænset.

Se effektprofil for Monitor i st. 31 (splitbehandling), bl.a. mod hejrearter.

Se effektprofil for Monitor i st. 32, bl.a. mod kvik.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til 'Problemløsning.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Raps, vår  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mulighederne for effektiv ukrudtsbekæmpelse er begrænsede, idet der ikke er godkendt herbicider, som kan give effektiv bekæmpelse af alle arter, som kan forekomme.

Pga. afgrødens rimeligt stærke konkurrenceevne overfor ukrudet, er voldsomme udbyttetab dog sjælne. Op til ca. 15% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

En strategi for en vækstsæson kan planlægges ved at sammenholde de mulige behandlinger i løbet af hele vækstsæsonen med forventningerne til ukrudtsbestanden på arealet. Se 'Effektprofiler'.

Hvis der i tidligere vækstsæsoner er noteret betydelige bestande af ukrudtsarter, som ikke kan bekæmpes tilfredsstillende af de herbicider, som er med i 'Effektprofiler', må der gøres andre indsatser, eksempelvis:

1. sanering af de pågældende ukrudtsbestande inden Afgrøden etableres
2. såning pårækkeafstand, som muliggør mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 3 - 3 På grundlag af registrerede ukrudtsarter i tidligere år i marken, foretages indberetning til 'Problemløsning' . Ukrudtets udviklingstrin angives til '0-2 blade'.
 
Senest 3 dage efter såning.
 
Command er eneste herbicid, som kan anvendes på før fremspiring af vårraps, og kun en begrænset liste af ukrudtsarber kan bekæmpes tilfredsstillende, se effektprofil for Command.
 
 11 - 14 Inspicér for 1-kimbladede arter og kurvblomstrede arter (kamillearter), som er de eneste ukrudtsarter, der kan bekæmpes rimeligt tilfredsstillende med herbicider i vårraps.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når de nævnte arter har 2-4 blade.Hvis der senere spirer nyt ukrudt frem, er der ikke yderligere behandlingsmuligheder med herbicider.
 
 85 - 99 På grundlag af markinspektion, foretages indberetning til 'Problemløsning'
 
Når ukrudt har 3-6 blade, er klart synligt og i god væks
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Raps, vinter  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mulighederne for effektiv ukrudtsbekæmpelse er begrænsede, idet der ikke er godkendt herbicider, som kan give effektiv bekæmpelse af alle arter, som kan forekomme.

Pga. afgrødens rimeligt stærke konkurrenceevne overfor ukrudet, er voldsomme udbyttetab dog sjælne, og op til ca. 15% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

En strategi for en vækstsæson kan planlægges ved at sammenholde de mulige behandlinger i løbet af hele vækstsæsonen med forventningerne til ukrudtsbestanden på arealet, se 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde.

Hvis der i tidligere vækstsæsoner er noteret betydelige bestande af ukrudtsarter, som ikke kan bekæmpes tilfredsstillende af de herbicider, som er med i 'Herbicider på tværs', må der gøres andre indsatser, eksempelvi sanering af de pågældende ukrudtsbestande inden afgrøden etableres.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 3 - 3 På grundlag af registrerede ukrudtsarter i tidligere år i marken, foretages indberetning til 'Problemløsning' . Ukrudtets udviklingstrin angives til '0-2 blade'.
 
Efterår.

Senest 3 dage efter såning.
 
Command CS er sammen med Stomp (off-label godkendelse) de to vigtigste midler til bekæmpe en række 2-kimbladede ukrudtsarter, se 'Brugers blanding' af disse to midler her.

Kerb 500 SC og Fusilade X-tra, som kan anvendes ved bekæmpelse af spilkorn har dog også effekt på visse 2-kimbladede arter.
 
 11 - 14 Inspicer for spildkorn, Kvik og kurvblomstrede arter (f.eks. Kamille).

Indberet til 'Problemløsning.
 
Efterår.

Når spildkorn har 1-3 blade.
 
Spilkorn og visse kurvblomstrede arter, f.eks. Kamille-arter kan bekæmpes effektivt.
 
 12 - 15 Inspicer for Kamille-arter.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Kamille-arter kan bekæmpes effektivt, se effektprofil for Matrigon.
 
Ærter til modenhed  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mulighederne for effektiv ukrudtsbekæmpelse er relativt gode. Ærterne tåler imidlertid en del ukrudt, uden at der forvoldes væsentlige udbyttetab. Af hensyn til sædskiftet tiltræber Planteværn Online imidlertid, at al væsentlig frøkastning undgås, også i markærter.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 11 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når ukrudtet har 1-2 blivende blade.Behandling på dette tidspunkt kaldes også '1. bladsprøjtning'.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, foretages ny optælling, når de største planter har 2 blade.
 11 - 12 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 10 dage efter '1. bladsprøjtning':
>15 gr. C: tilse dagligt.
<15 gr. C: tilse med 2-3 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1½-2 løvblad, foretages artsbestemmelse og optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '2. bladsprøjtning'.

Kun ved meget voldsom nyfremspiring eller helt utilfredsstillende effekt, vil der være behov for yderligere behandling mod frøukrudt.
 13 - 14 Inspicér for Kvik.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når kvik har 3-5 blade.

Herbicider, som kan bekæmpe hhv. kvik og frøukrudt bør udbringes med mindst 1 uges afstand.
Effekten imod kvik kan blive nedsat (antagonisme), hvis der blandes med herbicider mod frøukrudt. Derfor udsættes kvikbehandlingen, idet kvikmidlerne er effektive også overfor store kvikplanter.

Se effektprofil for Agil.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel

Indberet til 'Problemløsning'
 
Når ukrudt har 3-6 blade, er klart synligt og i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Byg/ærter, helsæd  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Sortimentet af godkendte herbicider er begrænset, hvorfor tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse måske ikke kan opnås i alle marker.

En strategi for vækstsæsonen kan planlægges ved at sammenholde de mulige behandlinger i løbet af hele vækstsæsonen med forventningerne til ukrudtsbestanden på arealet. Se 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde og evt. udlæg.

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når frøukrudt har ca. 2 blivende blade.
 
Hurtigt voksende arter, som f.eks. korsblomstrede arter, må gerne være lidt større, f.eks. 3-4 blade.

Der er kun 2 forskellige midler til rådighed:

Se effektprofil for Basagran M75 og
effektprofil for Stomp.

Aktivstoffet i Stomp optages primært gennem jorden. Derfor bør der behandles, medens der er god jordfugtighed og inden ukrudtet får >2 blivende blade.

Hvis der på arealet er en betydelig bestand af ukrudtsarter, som ikke kan bekæmpes tilfredsstillende af disse midler, må der anvendes forberedende indsats i sædskiftet.
 
Havre  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

I de fleste marker kan ukrudtet bekæmpes effektivt med et lavt behandlingsindeks.

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af herbicider ofte være begrænset. Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde og evt. udlæg.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 13 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Når frøukrudt har ca. 2 blivende blade.
 
Hurtigt voksende arter, som f.eks. korsblomstrede arter, må gerne være lidt større, f.eks. 3-4 blade.

Ved behandling af meget småt ukrudt er der en vis risiko for, at der efter behandlingen kan spire nyt ukrudt frem. I korn vil opfølgende behandling dog kun blive nødvendigt ved store tætheder af arter, som kan spire fra relativt stor dybde, f.eks. Burresnerre.
 
 30 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Flyvehavre kan ikke bekæmpes med herbicider i havre.

MCPA, som må anvendes i afgrøde st. 30-39, er en billig og effektiv løsning imod agertidsler, andre rodukrudtsarter og en række arter af frøukrudt.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspicér for Kvik og Ager-tidsel.

Indberet til 'Problemløsning.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Rajgræs, alm.  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Hejre, blød
Hejre, gold
Hundegræs
Kvik
Rapgræs, eng
Rævehale, knæbøjet
Svingel, rød

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 14 - 39 Inspicér for Flyvehavre

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når Flyvehavre har 4- 6 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i kørespor og mellem afgrøderækkerne.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Rajgræs, ital.  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Flyvehavre
Hejre, blød
Hejre, gold
Kvik
Rapgræs, eng
Rævehale, ager
Rævehale, knæbøjet
Svingel, rød
Vindaks

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Svingel, eng  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Flyvehavre
Fløjlsgræs
Hejre, blød
Hejre, gold
Hundegræs
Kvik
Rapgræs, eng
Rapgræs, enårig
Rævehale, ager
Rævehale, knæbøjet
Vindaks

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod for 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Svingel, stivbladet  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Hejre, blød
Hejre, gold
Hundegræs
Rapgræs, eng

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 14 - 39 Inspicér for Flyvehavre

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når Flyvehavre har 4- 6 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i kørespor og mellem afgrøderækkerne.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Svingel, rød  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Hejre, blød
Hejre, gold
Hundegræs
Kvik
Rapgræs, eng
Rævehale, knæbøjet
Væselhale, langstakket

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 14 - 39 Inspicér for Flyvehavre

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når Flyvehavre har 4- 6 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i kørespor og mellem afgrøderækkerne.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Svingel, strand  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.


Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Flyvehavre
Hejre, blød
Hejre, gold
Hundegræs
Kvik
Rapgræs, eng
Rapgræs, enårig
Rævehale, ager
Rævehale, knæbøjet
Vindaks

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Græs, varig  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Nogle relativt giftige ukrudtsarter kan forringe foderkvaliteten af afgrøden:

Brandbæger, eng
Brandbæger, vår
Hundepersille
Natskygge, sort

Disse arter kan dog bekæmpes i løbet af vækstsæsonen. Hvis der er betydelige forekomster af disse arter findes på arealet, anbefales det dog også at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Græs med kløver  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Nogle relativt giftige ukrudtsarter kan forringe foderkvaliteten af afgrøden, og der er ikke gode mulighder for at bekæmpe disse i afgrøden:

Brandbæger, eng
Brandbæger, vår
Hundepersille
Natskygge, sort

Hvis der er betydelige forekomster af disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mulighederne for at bekæmpe ukrudt er meget begrænsede, idet kun få herbicider er godkendt.

Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs'.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
Timothe  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Flyvehavre
Hundegræs
Kvik
Rapgræs, alm.
Rapgræs, eng
Rapgræs, enårig
Rævehale, ager
Rævehale, knæbøjet
Vejbred, glat

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Rapgræs, alm.  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Flyvehavre
Hejre, blød
Hejre, gold
Kvik
Rapgræs, eng
Rapgræs, enårig
Rævehale, ager
Rævehale, knæbøjet
Vindaks

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Rapgræs, eng  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.


Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til ukrudtsregistreringer i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Flyvehavre
Hejre, blød
Hejre, gold
Kvik
Rævehale, ager

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Hundegræs  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.


Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til ukrudtsregistreringer i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Flyvehavre
Hejre, blød
Hejre, gold
Kvik
Rapgræs, enårig
Rævehale, knæbøjet
Svingel, rød

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbldet ukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Kløver, hvid  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.


Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Hønsetarm
Pileurt, vej
Pragtstjerne, aften
Rapgræs, eng
Rapgræs, enårig
Skræppe, butbladet
Skræppe, kruset
Timothe
Vejbred, glat

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mulighederne for at bekæmpe ukrudt er meget begrænsede, idet kun få produkter er godkendt.

Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs'.
 
 10 - 31 Inspicér for 1-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 2-kimbladet ukrudt om efteråret.

Reglone kan anvendes i løbet af vinteren, se ’Effektprofil’.
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Reglone kan anvendes i løbet af vinteren, se ’Effektprofil’.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
Roer, sukker  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.


Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken, kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne skal styres stramt af ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Det er afgørende, at behandlingerne med herbicider foretages på meget småt ukrudt, idet ukrudt med >4 blade er meget vanskeligt at bekæmpe med herbicider. Når ukrudtet spirer frem, skal marken derfor tilses flere gange med få dages mellemrum, se nedenfor.

Overvej at erstatte bredsprøjtningen med båndsprøjtning og radrensning. Grøn viden om båndsprøjtning.

Der skal spøjtes på nyfremspiret ukrudt, sålænge der spirer noget frem. Der foretages markinspektion og konsultation af Planteværn Online før hver behandling. Herved sikres, at arter, der fremspirer relativt sent, f.eks. Sort Natskygge og Burresnerre også registreres.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 3 - 3 På grundlag af registrerede ukrudtsarter i tidligere år i marken, foretages indberetning til 'Problemløsning' . Ukrudtets udviklingstrin angives til '0-2 blade'.


Alternative behandlings- muligheder findes senere afgrødestadier, hvor ukrudtet også er spiret frem og derfor kan artsbestemmes.
 
Senest 3 dage efter såning.
 
Command er eneste herbicid, som kan anvendes på før fremspiring af bederoer, og kun en begrænset liste af ukrudtsarber kan bekæmpes tilfredsstillende, se effektprofil for Command.


Anvendelse af Command før fremspiring bør vurderes i sammenhæng med den samlede ukrudtsflora og bekæmpelsesmuligheder for disse på senere udviklingstrin.
 
 10 - 11 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Fra 7. dag efter såning:
>15 gr. C: tilse dagligt.
<15 gr. C: tilse med 2-3 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1-1½ løvblad, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '1. bladsprøjtning'.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, foretages ny optælling, når disse har 2 blade.
 
 11 - 12 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 5 dage efter '1. bladsprøjtning':
>15 gr. C: tilse dagligt.
<15 gr. C: tilse med 2-3 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1-1½ løvblad, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '2. bladsprøjtning'.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, foretages optælling, når disse har 2 blade.

Vurdér, om ukrudtsplanterne er skadede efter tidligere sprøjtning. Optællingen skal kun omfatte ukrudtsplanter, som er i god vækst.
 
 13 - 16 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 10 dage efter '2. bladsprøjtning':
>15 gr. C: tilse dagligt.
<15 gr. C: tilse med 2-3 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1-1½ løvblad, foretages artsbestemmelse og optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '3. bladsprøjtning'. I marker med moderate ukrudtsbestande vil nyfremspiringen herefter som regel være meget begrænset.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, foretages optælling, når disse har 2 løvblade.

Vurdér, om ukrudtsplanterne er skadede efter tidligere sprøjtning. Optællingen skal kun omfatte ukrudtsplanter, som er i god vækst.

Vær opmærksom på evt. nedbør efter behandlinger, som kan forringe virkningen, hvis midlerne skylles af bladene.
 
 14 - 30 Inspicér for Kvik.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Når kvik har 3-5 blade.

Herbicider, som kan bekæmpe hhv. frøukrudt og kvik bør udbringes med mindst 1 uges mellemrum.
 
Effekten imod Kvik vil blive nedsat (antagonisme), hvis der blandes med herbicider mod frøukrudt. Kvikbehandlingen udsættes, idet Kvik-midlerne er effektive også over for store planter.

Se effektprofil for Fusilade X-tra og se effektprofil for Agil.
 
 15 - 30 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 14 dage efter '3. bladsprøjtning':
>15 gr. C: tilse med 2-3 dages interval.
<15 gr. C: tilse med 4-5 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1-1½ løvblad, foretages artsbestemmelse og optælling.

Inspektionerne ophører, når roer har mere end 8 blade.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '4. bladsprøjtning'.

Pga. af ujævnheder i marken vil det forekomme, at enkelte ukrudtsplanter ikke er ramt tilstrækkeligt af sprøjtevæsken i tidligere behandlinger.

Hvis der forekommer forholdsvis få og store ukrudtsplanter, så bekæmpes disse bedst med en radrensning, idet der kræves meget høje doser af herbicider mod ukrudtsplanter med >4 blade.
 
Majs, foder  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken, kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken, kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunkter for udførelse af opgaverne skal styres stramt af ukrudtets udviklingstrin og vejrforholdene, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Der kan i de fleste marker opnås tilstrækkelig renholdelse af ukrudt, såfremt middelvalg og doser kan afstemmes efter ukrudsbestanden, og såfremt der behandles gentagne gange på relativt småt ukrudt.

Det er afgørende, at behandlingerne med herbicider foretages på ukrudt med højst 2 blivende blade, idet ukrudt med >4 blade er meget vanskeligt at bekæmpe med herbicider. Når ukrudtet spirer frem, skal marken derfor tilses meget regelmæssigt, se nedenfor.

Der spøjtes på nyfremspiret ukrudt, ofte 2 og i enkelte marker 3 gange. Der foretages markinspektion og konsultation af Planteværn Online før hver enkelt behandling. Herved sikres, at arter, der fremspirer relativt sent, f.eks. Sort Natskygge og Burresnerre også registreres.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 12 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Fra 7. dag efter såning:
>15 gr. C: tilse marken dagligt.
<15 gr. C: tilse marken med 2-3 dages interval.

Når de største ukrudtsplanter har 1-2 løvblade, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '1. bladsprøjtning'.

Stomp kan anvendes til og med majsens st. 11, se effektprofil for Stomp.

MaisTer kan bekæmpe en række både 1- og 2-kimbladede arter, herunder også kvik. For at få god effekt på kvik, skal kvik planterne dog have mindst 3 blade på sprøjtetidspunktet, se effektprofil for MaisTer. Strategisk må man derfor overveje tidspunktet for evt. anvendelse af MaisTer.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, må disse gerne få op til 3 blade, når der foretages optælling.
 
 12 - 14 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 8-10 dage efter '1. bladsprøjtning':
>15 gr. C: tilse marken dagligt.
<15 gr. C: tilse marken med 2-3 dages interval.

Når de største nyfremspirede ukrudtsplanter har 1-2 løvblade, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '2. bladsprøjtning'.

Starane 180S kan anvendes i majsens st. 13-16, se effektprofil for Starane 180S.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, må disser gerne få op til 3 blade, når der foretages optælling.

Vurdér, om ukrudtsplanterne er skadede efter tidligere sprøjtning. Optællingen skal kun omfatte ukrudtsplanter, som er i god vækst.
 
 15 - 16 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Marken inspiceres ugentligt, og det observeres om tidligere behandlinger har effekt og om nyt ukrudt spirer frem.
 
Normalt vil 2 herbicidbehhandlinger være tilstrækkeligt i majsmarker.

En 3. behandling vil dog være nødvendigt i nogle få marker, hvor fremspiringen fortsætter i væsentlig omfang, eller hvor tidligere behandlinger ikke har virket tilstrækkeligt.

Vær opmærksom på evt. nedbør efter behandlinger.

Husk at vurdere den reelle tæthed af ukrudtet. Nogle få 'rest-ukrudtsplanter' i marken udgør ikke 0,5 ukrudtsplante pr. kvadratmeter, hvilket er programmets minimumsgrænse for at udløse bekæmpelsebehov.
 
Spelt, vinter  Planlægning'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:
- Hejre, blød
- Hejre, gold
- Kvik
- Rævehale, knæbøjet
- Tidsel, ager
- Bynke, grå
Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen
Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelserI de fleste marker kan ukrudtet bekæmpes effektivt med et lavt behandlingsindeks.

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret

- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret.Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af herbicider ofte være begrænset. Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde og evt. udlæg.Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 29 Inspicér for frøukrudt.Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.Når frøukrudt har 1-2 blivende blade.
 
Hvis der forventes eller registreres Vindaks eller Ager-rævehale på marken, bør behandlingen udføres, når disse arter har maksimalt 1-1½ blad.Hvis der udelukkende registreres 2-kimbladet ukrudt, udføres behandling bedst, når disse arter har ca. 2 blivende blade. Hurtigt voksende arter, som f.eks. de korsblomstrede arter, må dog gerne få 3-4 blade.
 
 21 - 32 Inspicér for frøukrudt.Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 21 - 34 Inspicér for Flyvehavre.Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 39 Inspicér for nyfremspiring og evt. genvækst af frøukrudt.Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
Rajgræs, til slet  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Nogle relativt giftige ukrudtsarter kan forringe foderkvaliteten af afgrøden:

Brandbæger, eng
Brandbæger, vår
Hundepersille
Natskygge, sort

Disse arter kan dog bekæmpes i afgrøden.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret. Dette er imidlertid normalt ikke noget større problem.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 99 - 99 Inspicér for Kvik

Indberet til ’Problemløsning’.
 
I stubben, når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.
 
Afgrøden tåler ikke behandling med glyfosat-midler, hvorfor produktionen skal være helt afsluttet.
 
Rajgræs, hybrid  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken, kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Flyvehavre
Hejre, blød
Hejre, gold
Hundegræs
Kvik
Rapgræs, eng
Rævehale, ager
Rævehale, knæbøjet
Svingel, rød
Vindaks

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mange ukrudtsarter kan bekæmpes effektivt både om efteråret og om foråret, men det er vigtigt at gennemføre målrettet bekæmpelse allerede om efterårtet, fordi:

- store ukrudtsbestande kan medføre udbyttestab, hvis de ikke bekæmpes effektivt allerede om efteråret
- BI og udgifter vil ofte skulle øges med >100%, hvis bekæmpelse udsættes fra efterår til forår, fordi ukrudtet er større og mindre følsomt om foråret

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 31 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om efteråret.
 
 13 - 32 Inspicér for 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Der findes ingen muligheder for at behandle mod 1-kimbladet ukrudt om foråret.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 13 - 39 Inspicér for rodukrudt samt nyfremspiring og evt. genvækst af 2-kimbladet frøukrudt.

Indberet til 'Problemløsning'.
 
Forår.

Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
Kløver, rød  Planlægning

'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.

Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'. Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.

Skema til registreringer af ukrudt i marken kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken kan udskrives her.

Følgende ukrudtsarter er særligt problematiske i forbindelse med dyrkning eller frarensning, og kan ikke bekæmpes tilfredsstillende i afgrøden:

Hønsetarm
Pileurt, vej
Pragtstjerne, aften
Skræppe, butbladet
Skræppe, kruset

Hvis disse arter findes på arealet, anbefales det at foretage sanerende bekæmpelse, inden afgrøden etableres.

'Herbicider på Tværs' kan vise, om der er muligheder for bekæmpelse af disse ukrudtsarter i andre afgrøder.
 
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser

Mulighederne for at bekæmpe ukrudt er meget begrænsede, idet kun få produkter er godkendt.

Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs'.
 
 10 - 31 Inspicér for 1-kimbladet frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning'.
 
Efterår.

Når frøukrudt har 1-4 blivende blade.
 
Der er ikke muligheder for at behandle mod 2-kimbladet ukrudt om efteråret.

Reglone kan anvendes i løbet af vinteren, se ’Effektprofil’.
 
 13 - 32 Inspicér for frøukrudt.

Indberet til ’Problemløsning’.
 
Forår.

Når ukrudtet er i vækst efter vinteren.
 
Reglone kan anvendes i løbet af vinteren, se ’Effektprofil’.

Vurdér nøje, om det overvintrede ukrudt er i vækst eller ej. Kun planter, som med sikkerhed er i vækst, registreres.
 
 14 - 39 Inspicér for Flyvehavre

Indberet til 'Problemløsning.
 
Forår.

Når Flyvehavre har 4- 6 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i kørespor og mellem afgrøderækkerne.
 
Majs, sukker  Planlægning'Strategi for en vækstsæson' indeholder en tidsplan over alle opgaver vedr. ukrudtsbekæm- pelse i løbet af en vækstsæson.


Til brug for at planlægge indkøb af herbicider inden vækstsæson, kan et markkort, hvor de vigtigste ukrudtsarter er noteret fra tidligere år, indberettes til 'Problemløsning'.

Ønskes samme behandling i flere marker, kan fællesmængden af ukrudtarter indberettes.Skema til registreringer af ukrudt i marken, kan udskrives her.

Beskrivelse af fremgangsmåde ved registrering af ukrudt i marken, kan udskrives her.
 
Planlægning
før vækstsæsonenTidspunkter for udførelse af opgaverne skal styres stramt af ukrudtets udviklingstrin og vejrforholdene, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelserDer kan i de fleste marker opnås tilstrækkelig renholdelse af ukrudt, såfremt middelvalg og doser kan afstemmes efter ukrudsbestanden, og såfremt der behandles gentagne gange på relativt småt ukrudt.

Det er afgørende, at behandlingerne med herbicider foretages på ukrudt med højst 2 blivende blade, idet ukrudt med >4 blade er meget vanskeligt at bekæmpe med herbicider. Når ukrudtet spirer frem, skal marken derfor tilses meget regelmæssigt, se nedenfor.Der spøjtes på nyfremspiret ukrudt, ofte 2 og i enkelte marker 3 gange. Der foretages markinspektion og konsultation af Planteværn Online før hver enkelt behandling. Herved sikres, at arter, der fremspirer relativt sent, f.eks. Sort Natskygge og Burresnerre også registreres.

Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 12 Inspicér for frøukrudt.Indberet til 'Problemløsning.
 
Fra 7. dag efter såning:

>15 gr. C: tilse marken dagligt.

<15 gr. C: tilse marken med 2-3 dages interval.


Når de største ukrudtsplanter har 1-2 løvblade, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '1. bladsprøjtning'.Stomp kan anvendes til og med majsens st. 11, se effektprofil for Stomp.

Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, må disse gerne få op til 3 blade, når der foretages optælling.
 
 12 - 14 Inspicér for frøukrudt.Indberet til 'Problemløsning.
 
Ca. 8-10 dage efter '1. bladsprøjtning':


>15 gr. C: tilse marken dagligt.


<15 gr. C: tilse marken med 2-3 dages interval.

Når de største nyfremspirede ukrudtsplanter har 1-2 løvblade, foretages optælling.
 
Behandling på dette tidspunkt kaldes også '2. bladsprøjtning'.


Hvis der forekommer korsblomstrede ukrudtsarter, som vokser meget hurtigt, må disser gerne få op til 3 blade, når der foretages optælling.Vurdér, om ukrudtsplanterne er skadede efter tidligere sprøjtning. Optællingen skal kun omfatte ukrudtsplanter, som er i god vækst.
 
 15 - 16 Inspicér for frøukrudt.Indberet til 'Problemløsning.
 
Marken inspiceres ugentligt, og det observeres om tidligere behandlinger har effekt og om nyt ukrudt spirer frem.
 
Normalt vil 2 herbicidbehhandlinger være tilstrækkeligt i majsmarker.

En 3. behandling vil dog være nødvendigt i nogle få marker, hvor fremspiringen fortsætter i væsentlig omfang, eller hvor tidligere behandlinger ikke har virket tilstrækkeligt.


Vær opmærksom på evt. nedbør efter behandlinger.

Husk at vurdere den reelle tæthed af ukrudtet. Nogle få 'rest-ukrudtsplanter' i marken udgør ikke 0,5 ukrudtsplante pr. kvadratmeter, som er programmets minimumsgrænse for at udløse bekæmpelsebehov.
 

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk