Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Pileurt, vej
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Pileurt, vej Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Vejbred, lancet, som har noget større kim- og løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Lange og smalle med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen undertiden svagt behåret, ellers glat. Længde ca. 10-15 mm.

Løvblade:
Lancetformede med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen undertiden svagt behåret, ellers glat. Farven på de første løvblade kan ofte være meget rødlig. Længde ca. 20-30 mm.

Voksen plante:
Vej-Pileurt er en lavtvoksende plante med 20-60 cm lange, nedliggende stængler. Arten kendes bl.a. på de stængelomfattende hindeagtige skeder ('kræmmerhuse'), som er placeret ved hver enkelt bladfæste. Tværmål på blomst ca. 2 mm. Frøproduktion: Op til ca. 200 frø pr. plante.

Frø:
Nærmest trekantet med en slank, let krum topspids. Tværsnit trekantet. Overfladen let nubret. Frøet oftest omgivet af rester af blosterblade. Tusindkornsvægt ca. 2,7 g.

Biologi

Formeringsevne og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten er et meget almindeligt ukrudt i forårssåede afgrøder i hele landet. I kornafgrøder og raps har planten ingen særlig udbyttemæssig betydning. Derimod kan den let være meget generende i åbne afgrøder.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Syrefamilien.
Latin: Polygonaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Pileurt, vej
Tysk : Vogelknöterich
Engelsk : Knotgrass
Latin : Polygonum aviculare L.
Norsk : Tungras
Svensk : Trampört
EPPO (Bayer) kode : POLAV

Pileurt, vej: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Pileurt, vej: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Pileurt, vej: Blomst
Blomst
Pileurt, vej: Voksen plante
Voksen plante
Pileurt, vej: Frø
Frø
Pileurt, vej: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk