Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Timothé
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Timothé Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er sammenrullet. Lyse, ofte blågrønne, brede, matte blade med svag køl. Ru bladrand, især mod bladgrunden. Uden bladtænder. Lang skedehinde, op til ca. 6 mm.

Voksen plante:
Arten er en stor plante med 40-90 cm høje, oprette stængler. Bladpladerne er blågrønne, brede og flade. Blomsterne er samlet i en aflang, stiv og tætblomstret 3-10 cm lang dusk, som kan skelnes fra agerrævehales blomster ved, at småaksene ikke har én lang stak, men to brodspidser. Frøproduktion: Op til 1.000 frø pr. plante.

Frø:
Lancetformet og med 5-7-nervet dækblad med kølformet midternerve. Tværsnit rundt eller bredt ovalt. Bugstilk mangler. Frøprøver indeholder ofte småaks, som kendes på de to tydelige brodspidser, samt ovale nøgne frø. Tusindkornsvægt ca. 0,4 g.

Biologi

Formering og spredning:
Overvejende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Forekommer overvejende sporadisk i milde egne på Øerne, hvor produktionen af timothe hovedsageligt foregår. Arten optræder typisk som spildplante efter frødyrkning. Af hensyn til fortsat avl af græsfrø er det vigtigt at have en sanering både på arts- og sortsniveau. Frø af timoté kan dog normalt renses fra de fleste andre frøgræsarter.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Timothé
Tysk : Wiesenlieschgras
Engelsk : Timothy
Latin : Phleum pratense L.
Norsk : Timotei
Svensk : Timotej
EPPO (Bayer) kode : PHLPR

Timothé: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Timothé: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Timothé: Skedelukke
Skedelukke
Timothé: Bladudsnit
Bladudsnit
Timothé: Blomsterstand
Blomsterstand
Timothé: Voksen plante
Voksen plante
Timothé: Frø
Frø
Timothé: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk