Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Svingel, stivbladet
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Svingel, stivbladet Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Svingel, rød - i praksis er det særdeles vanskeligt at skelne mellem disse arter.

Kendetegn

Beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Svingel, stivbladet
Tysk : Härtlicher Schwingel
Engelsk : Sheep's Fescue
Latin : Festuca duriuscula ovina
Norsk : Stivsvingel
Svensk : Féstuca duriuscula ovina
EPPO (Bayer) kode : FESDU

Svingel, stivbladet: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Svingel, stivbladet: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Svingel, stivbladet: Skedelukke
Skedelukke
Svingel, stivbladet: Småaks
Småaks
Svingel, stivbladet: Voksen plante
Voksen plante
Svingel, stivbladet: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk