Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Brandbæger, vår
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Brandbæger, vår Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Brandbæger, alm., som har mere kødfulde blade.
Følfod, som har løvblade med mere hele bladrande.
Vejbred, glat, som har løvblade med næsten hele bladrande.

Kendetegn

Kimblade:
Lancetformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 8-10 mm.

Løvblade:
Omvendt ægformede med svagt bugtede eller tandede bladrande. Stilkede. Overfladen behåret. Længde ca. 20-30 mm.

Voksen plante:
Planten er forholdsvis lille med en 15-30 cm høj opret stængel. Bladene er uldhårede og med fjerlappede eller fjerfligede bladrande. Blomsterkurvene er samlet i åbne halvskærme, hvor Vår-Brandbæger kan skelnes fra Alm. Brandbæger ved, at den enkelte blomsterkurv har tydelige, lange og udstående randkroner. Tværmål på blomsterkurv ca. 20 mm. Frøproduktionsevnen kendes ikke.

Frø:
Stavformet, længderibbet med rundt, takket tværsnit. De mellemliggende riller er dækket af halvlange skæghår. Tusindkornsvægten kendes ikke.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Vår-Brandbæger optræder især på brakmarker, i hegn og grøftekanter. I de senere år er planten i stigende omfang blevet spredt fra de mange brakmarker til nærliggende græsmarker. Her udgør den et alvorligt problem i grovfoder på grund af den relativt høje giftighed.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Brandbæger, vår
Tysk : Frühlingsreiskraut
Engelsk : Spring Groundsel
Latin : Senecio vernalis
Norsk : Vårkorsört
Svensk : Vårkorsört
EPPO (Bayer) kode : SENVE

Brandbæger, vår: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Brandbæger, vår: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Brandbæger, vår: Blomst
Blomst
Brandbæger, vår: Voksen plante
Voksen plante
Brandbæger, vår: Frø
Frø
Brandbæger, vår: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk