Agro-region: Danmark

Herbicider på tværs

Behandlingsmuligheder i 1 afgrøde, mod 1 ukrudtsart eller for 1 herbicid

Jeg ønsker svar på følgende spørgsmål: 


 
 Afgrøde 
  Byg, vinter
  Byg, vår
  Byg/ærter, helsæd
  Græs med kløver
  Græs, varig
  Havre
  Hundegræs
  Hvede, vinter
  Hvede, vår
  Kløver, hvid
  Kløver, rød
  Majs, foder
  Majs, sukker
  Rajgræs, alm.
  Rajgræs, hybrid
  Rajgræs, ital.
  Rajgræs, til slet
  Rapgræs, alm.
  Rapgræs, eng
  Raps, vinter
  Raps, vår
  Roer, sukker
  Rug, vinter
  Spelt, vinter
  Svingel, eng
  Svingel, rød
  Svingel, stivbladet
  Svingel, strand
  Timothe
  Triticale, vinter
  Ærter til konsum
  Ærter til modenhed

  
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.
Skriv e-mail til planteit@seges.dk