Ukrudtsnøgle Vælg en nøgle: 
Agro-region: Danmark
  
   Botaniske karakteristika på bredbladet ukrudt med 2-4 løvblade (Klik på +-tegnet for at anvende nøglen)
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.
Skriv e-mail til planteit@seges.dk