Planteværn Online > Strategi for plantebeskyttelse i en vækstsæson
Planteværn Online   
19.6 2024 undefined

Agro-region: Danmark

Strategi for en vækstsæson
   Previous page Next page

Sæsonplan
Afgrøde  Problemtype  Afgrøde stadie, fra-til -  
AfgrødeAfgrøde stadie, fra-til Opgaver Præcisering af tidsangivelse Kommentarer
Byg, vår  Planlægning
Opgaver vedr. sygdomsbekæmpelse i løbet af en vækstsæson.
 
Hvornår udføres opgaverne?

Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens udviklinstrin.
 
Strategiske overvejelser

Svampebekæmpelse i vårbyg er ofte ikke rentabel. Det er derfor vigtigt at vurdere behovet i det aktuelle år.

I sorter med god resistens mod alle sygdomme er bekæmpelse kun sjældent rentabel.
 
 26 - 65 Inspicér for meldug, bygrust, bygbladplet og
skoldplet én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller.

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra midten af maj til ca. 1. juli.I de tidlige vækststadier er det især meldug der skal holdes øje med. Fra vs 30 er det alle sygdomme.
Hvede, vår 29 - 71 Inspicér for meldug, gulrust, brunrust og
Septoria én gang om ugen.

Se sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller og sorternes resistensegenskaber.
Fra midten af maj til ca. 1. juli.
 
Planteværn Online indeholder endnu ikke modeller for svampesygdomme i vårhvede, men følgende skadetærskler kan anvendes:

Meldug:
vs 29-36: > 10% angrebne planter
vs 37-50: > 25% angrebne planter
vs 51-60: > 50% angrebne planter

Gulrust:
Konstateret forekomst i modtagelige sorter

Septoria og skoldplet:
Min. 4-5 dage med nedbør i vs 37-71.
 
Hvede, vinter  Planlægning
Opgaver vedr. sygdomsbekæmpelse i løbet af en vækstsæson.
 
Hvornår udføres opgaverne?
Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens udviklinstrin.
 
Strategiske overvejelser
Den vigtigste del af sygdomsbekæmpelsen i vinterhvede er aksbeskyttelsen, som normalt giver ca. 70% af det opnåede merudbytte ved svampebekæmpelse.

Derudover kan det, afhængigt af det aktuelle sygdomsangreb, sortens resistensegenskaber m.v. være aktuelt med en tidlig svampesprøjtning.
 
 0 - 0 Overvej sædskifte, såtidspunkt og bejdsning for at forebygge goldfodsyge.
 
Før såning.
 
Goldfodsyge er en udpræget sædskiftesygdom, som primært optræder på lettere jordtyper med et anstrengt hvedesædskifte.
 
 29 - 33 Inspicér for knækkefodsyge

Indberet til Planteværn Online.
 
Fra ca. 20. april til midt i maj.
 
Knækkefodsyge bekæmpes kun ved angreb på mindst 35% af planterne. I resistente sorter (p.t. kun Cardos) er bekæmpelse ikke aktuel.
 
 29 - 71 Inspicér for meldug, gulrust, brunrust, hvedebladplet og
Septoria én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller.

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra slutningen af april til ca. 1. juli.
 
I det tidlige forår er det især meldug og gulrust der skal holdes øje med.

Senere på vækstsæsonen er septoria den vigtigste svampesygdom i hvede. Optællingen af nedbørsdøgn (> 1 mm) for at vurdere risikoen for angreb af septoria begynder i vs 32 i modtagelige sorter og i vs 37 i mindre modtagelige sorter.

Hvedebladplet er en forholdsvis ny sygdom i Danmark. Sygdommen optræder først og fremmest på arealer med reduceret jordbehandling og hvor der er meget hvede i sædskiftet.
 
 61 - 69 Vurdér behovet for bekæmpelse af Fusarium.
 
I sidste halvdel af juni.
 
Fusarium påvirker kvaliteten af kernerne. Evt. bekæmpelse foretages bedst ved fuld blomstring (vs 65).
 
Rug, vinter  Planlægning
Opgaver vedr. sygdomsbekæmpelse i løbet af en vækstsæson.
 
Hvornår udføres opgaverne?
Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens udviklinstrin.
 
Strategiske overvejelser
Det er ofte ikke rentabelt at foretage svampebekæmpelse i rug, men især meldug og brunrust kan i modtagelige sorter udløse en bekæmpelse.
 
 29 - 33 Inspicér for knækkefodsygeFra ca. 20. april til begyndelsen af maj.
 
Knækkefodsyge bekæmpes kun i rug efter rug eller anden kornart samtidig med at der er sået tidligt, og oktober-november har været mild og fugtig.
 32 - 50 Inspicér for meldug, brunrust og
skoldplet én gang om ugen.

Følg registreringsnettet

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller.

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra slutningen af april til midt i maj.
 
Planteværn Online indeholder endnu ikke modeller for svampesygdomme i rug, men følgende skadetærskler kan anvendes:

Meldug:
> 50% angrebne planter

Brunrust:
> 1% angrebne planter

Skoldplet:
Efter hyppig nedbør
Byg, vinter  Planlægning
Opgaver vedr. sygdomsbekæmpelse i løbet af en vækstsæson.
 
Hvornår udføres opgaverne?
Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens udviklinstrin.
 
Strategiske overvejelser
I de fleste år er en enkelt behandling mod svampesygdomme i vinterbyg tilstrækkeligt.

Kun ved kraftige og tidlige angreb kan to behandlinger være rentabelt.
 
 31 - 65 Inspicér for meldug, bygrust, bygbladplet og
skoldplet én gang om ugen.

Følg registreringsnettet

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra slutningen af april til midten af juni.
 
Bygrust er den mest tabsvoldende sygdom i vinterbyg. Dernæst kommer bygbladplet, mens skoldplet og meldug er mindst tabsvoldende.

Bygrust og meldug bekæmpes efter angrebsgrad, mens der for bygbladplet og skoldplet desuden anvendes nedbørsdøgn (> 1 mm) i vurderingen af riskoen for tabsvoldende angreb.
 
Triticale, vinter  Planlægning
Opgaver vedr. sygdomsbekæmpelse i løbet af en vækstsæson.
 
Hvornår udføres opgaverne?
Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens udviklinstrin.
 
Strategiske overvejelser
Det er ofte ikke rentabelt at foretage svampebekæmpelse i triticale, men især meldug og gulrust kan i modtagelige sorter udløse en bekæmpelse.
 
 29 - 33 Inspicér for knækkefodsyge.

Indberet til Planteværn Online.
 
Fra ca. 20. april til begyndelsen af maj.
 
Knækkefodsyge bekæmpes kun ved angreb på mindst 35% af planterne.

For at en plante tælles med som angrebet, skal der være symptomer på det 2. yderste skedeblad.
 
 31 - 71 Inspicér for meldug, gulrust, brunrust og
skoldplet én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observationsparceller

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra slutningen af april til ca. 1. juli.
 
I det tidlige forår er det især meldug og gulrust, der skal holdes øje med.

Senere på vækstsæsonen skal der også holdes øje med evt. udvikling af brunrust og septoria. Optællingen af nedbørsdøgn (> 1 mm) for at vurdere risikoen for angreb af septoria begynder i vs 37.
Raps, vinter 60 - 69 Følg varslingen for knoldbægersvamp på Pl@nteInfo.I første halvdel af maj.
 
Evt. forebyggelse mod knoldbægersvamp er aktuel under fuld blomstring ved begyndende fald af de gule kronblade.
 
Havre  Planlægning
Opgaver vedr. sygdomsbekæmpelse i løbet af en vækstsæson.
 
Hvornår udføres opgaverne?
Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens udviklinstrin.
 
Strategiske overvejelser
Svampebekæmpelse i havre er sjældent rentabel. Meldug er den eneste svampesygdom af betydning og optræder meget forskelligt fra år til år og fra sted til sted. Det er derfor vigtigt at vurdere behovet i det aktuelle år.
 26 - 61 Inspicér for meldug én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.

Sorternes sygdomsmodtagelighed i Observartionsparceller

Sorternes resistensegenskaber.
 
Fra midten af maj til ca. 1. juli.
 
Hold især øje med melduggen i områder med meget tæt plantebestand.
 
Spelt, vinter  Der er endnu ikke indlagt anvisninger mod svampesygdomme.Der er endnu ikke indlagt anvisninger mod svampesygdomme.Der er endnu ikke indlagt anvisninger mod svampesygdomme.

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk